Установчі документи

УЦКС був створений Наказом Міністерства охорони здоров'я України № 201-0 від 17.10.2012 року з метою підвищення ефективності міжгалузевої та міждисциплінарної координації діяльності установ і організації, що беруть участь у роботі, спрямованій на протидії поширення ВІЛ, туберкульозу та інших соціально небезпечних захворювань.

Центр є державною бюджетною неприбутковою установою, заснованою на державній власності, уповноваженим органом управління якої є Міністерство охорони здоров’я України.

Місія

Захист та зміцнення здоров'я населення України через підготовку та реалізацію науково обґрунтованих пропозицій щодо створення системи суспільної охорони здоров'я, заснованої на сучасних методах профілактики, виявлення та лікування соціально значущих захворювань.

Центр, як головна установа суспільної охорони здоров'я України, і будує свою діяльність за такими напрямками:

• Збір даних з ВІЛ, туберкульозу та іншим соціально значущим захворюванням, їх аналіз та розповсюдження. Реалізація епідеміологічного моніторингу ВІЛ-інфекції, СНІДу, туберкульозу та інших соціально значущих захворювань. Організація розробки та закупівлі відповідного програмного забезпечення і постійне навчання персоналу.

• Експертиза діагностичних досліджень та адекватності лікування людей, інфікованих ВІЛ, туберкульозом та з іншими соціально значущими захворюваннями.

• Розробка стандартів і протоколів з профілактики, лікування та догляду при ВІЛ, туберкульозі та інших соціально значущих захворюваннях. Участь у тестуванні, впровадженні та закупівлі нових методів діагностики, лікуванні та профілактиці ВІЛ-інфекції, СНІДу, туберкульозу та інших соціально небезпечних захворювань.

• Експертиза діагностичних лабораторій по ВІЛ / СНІДу, туберкульозу та іншим соціально значущим захворюванням. Участь в організації пропозицій щодо вдосконалення функціонування лабораторної мережі.

• Оцінка і забезпечення якості медичної допомоги, що надається людям, що живуть з ВІЛ, туберкульозом та з іншими соціально значущими захворюваннями.

• Участь у розробці нормативно-правових актів щодо вдосконалення законодавства, спрямованого на запобігання поширення ВІЛ / СНІДу, туберкульозу та інших соціально значущих захворювань, зокрема з метою приведення їх у відповідність з міжнародними стандартами.

• Розробка пропозицій щодо оптимізації заходів боротьби проти ВІЛ / СНІДу, туберкульозу та інших соціально значущих захворювань, спрямованих на збереження бюджетних коштів та інших ресурсів.

• Взаємодія і співпраця з технічними агентствами ООН, міжнародними донорськими установами, з провідними міжнародними, національними, неурядовими організаціями, фондами та іншими структурами, які беруть участь у розробці і здійсненні програм по боротьбі з ВІЛ / СНІДом, туберкульозом та іншими соціально значущими захворюваннями.

• Розробка та практична реалізація дослідних та інших проектів у партнерстві з іноземними партнерами.

• Розробка і розповсюдження передового досвіду, керівництв і посібників з впровадження грантів, програм і проектів відповідно до міжнародно-визнаних стандартів та вимог.

• Участь у розробці, експертизі та реалізації навчальних програм з профілактики, діагностики та лікування ВІЛ / СНІДу, туберкульозу та інших соціально значущих захворювань, у тому числі програм для середніх спеціальних та вищих навчальних закладів, а також закладів післядипломної підготовки.

• Надання тренінгів, що відносяться до компетенції Центру, та координація тренінгових програм і заходів у галузі боротьби з ВІЛ / СНІДом, туберкульозом та іншими соціально значущими захворюваннями, в тому числі визначення потреб щодо підвищення потенціалу організацій, пошук та залучення технічної допомоги в даній області.

• Участь у розробці та публікації інформаційних, освітніх та адвокаційних матеріалів для підвищення обізнаності медичних працівників, пацієнтів та громадськості про права людей, які живуть з ВІЛ, туберкульозом та іншими соціально небезпечними захворюваннями.

Створення та діяльність УЦКС безпосередньо пов'язані з реалізованою Європейським Регіональним бюро Всесвітньої організацією охорони здоров'я програмою «Здоров'я 2020», підтриманої МОЗ України. ЄРБ ВООЗ рекомендувало Міністерству охорони України подальше зміцнення діяльності УЦКС в наступних областях: епідеміологія, оцінка потреб, розвиток політики та моніторинг, координація, управління контролем якості, прогнозування, навчальні активності, адвокація, комунікація та наукові дослідження в галузі систем охорони здоров'я.

УЦКС здійснює моніторинг Національних програм протидії поширенню ВІЛ та туберкульозу, забезпечуючи єдиний інформаційний простір в Україні по проблемі ВІЛ і туберкульозу шляхом створення і розвитку Національної системи моніторингу цих захворювань. При здійсненні моніторингу програм УЦКС особливу увагу приділяє зміцненню зв'язків зі службами первинної медико-соціальної допомоги, як однієї з основ громадської охорони здоров'я.

Стратегія визначає пріоритетні напрямки розвитку УЦКС, а стратегічний план-конкретні заходи, які дозволять Центру завершити черговий етап свого розвитку в запланований період на 2014- 2016 роки.

Стратегічний розвиток Центру буде проходити наступні етапи

  • Стратегічний пріоритет 1: Зниження захворюваності, непрацездатності та смертності від ВІЛ / СНІДу;
  • Стратегічний пріоритет 2:  Зниження захворюваності, непрацездатності та смертності від туберкульозу;
  • Стратегічний пріоритет 3:  Зниження захворюваності, непрацездатності та смертності від інших соціально значущих захворювань;
  • Стратегічний пріоритет 4: Підвищення якості збору та аналізу інформації з соціально значущим захворюванням;
  • Стратегічний пріоритет 5: Зміцнення лабораторної служби;
  • Стратегічний пріоритет 6: Інституційний розвиток Центру.

В даний час УЦКС є одержувачем двох грантів Глобального Фонду для боротьби з ВІЛ, туберкульозом та малярією (GFATM) на суму 58 мільйонів доларів США до грудня 2015 року.

УЦКС активно працює з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), з яким спільно здійснюється проект зміцнення потенціалу УЦКС. Так само є контракти УКЦС з Німецьким товариством з міжнародного співробітництва (GIZ) та контакти з Центром з контролю і профілактики захворювань (CDC). УЦКС так само працює з The East-West Center (EWC) США з пілотування інструменту моделювання епідемії ВІЛ - AIDS impact model, з Європейським Центром з контролю хвороб і профілактики.

УЦКС є членом Європейської мережі з контролю інфекційних хвороб в Північній Європі EpiNorth і так само контактної організацією в Україні для Європейської системи епідеміологічних досліджень European Surveillance System (TESSy).

Керівництво УЦКС впевнене, що значні донорські кошти будуть залучені в найближчі роки для фінансування програмної та додаткової діяльності УЦКС в області практичної роботи по соціально значущим захворюванням.

Використовуючи контакти з передовими науковими зарубіжними центрами, а так само з найбільш просунутими установами та вченими в Україні, УЦКС забезпечує доступ співробітників Центру до передових знань і технологій в області менеджменту, контролю та профілактики соціально значущих захворювань. В даний час УЦКС працює за сучасними методиками фінансового контролю та аудиту, закупівель товарів і послуг, моніторингу та оцінки впровадження програм з соціально значущих захворювань.

Регулярні оцінки фінансової та програмної роботи Центру як одержувача грантів Глобального Фонду здійснюються співробітниками однієї з найавторитетніших аудиторських компаній світу PricewaterhouseCoopers (PwC), що висуває особливі вимоги до співробітників центру в сфері знань міжнародного аудиту та фінансового контролю. Комунікація з донорами ведеться співробітниками УЦКС англійською мовою.

УЦКС приділяє особливу увагу питанням забезпечення діяльності Референс-лабораторії з тим, щоб забезпечити її функціонування, а так само і роботу всіх наявних лабораторій на центральному та регіональному рівнях і їх адекватне оснащення. Основними проблемами, з якими стикається УЦКС в цій області діяльності є такі: відсутність національних стандартів лабораторної діагностики, обмеженість ресурсів для реалізації загальнодержавної програми з ВІЛ/СНІДу, недосконалість державної політики закупівель для забезпечення лабораторій виробами медичного призначення гарантованої якості та недостатнє матеріально-технічне забезпечення діяльності Референс-лабораторії. УЦКС запланував забезпечити до 2016 року акредитацію Референс-лабораторії Всесвітньої організацією охорони здоров'я. Для цього були проведені переговори з європейськими та американськими партнерами з питань реконструкції приміщень і нарощуванню технологічного та кадрового потенціалу національної Референс-лабораторії в рамках міжнародного партнерства (СДС, США, ВООЗ, Євро-СДС) - в 2014 - 2015 рр. Для використання передового національного та міжнародного досвіду УЦКС так само співпрацює з авторитетними українськими та міжнародними організаціями в галузі лабораторної справи (Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини, Асоціація якості лабораторної медицини, APHL- Асоціація лабораторій суспільної охорони здоров'я, ASCP- Американське товариство клінічних патологів, ASM - Американське товариство мікробіології).

Створена інфраструктура УЦКС працює ефективно, при цьому вона стає все більш «технологічною» і передбачуваною. Відбувається зміцнення бренду УЦКС в Україні, в країнах ЄС, серед інших зарубіжних партнерів і вбудовування Центру в існуючі міжнародні ланцюжка співпраці і кооперації. Зріле розвиток Центру передбачає активне реагування на нові виклики в галузі контролю та профілактики соціально значущих захворювань в Україні. Ефективно використовуючи нові ідеї і своє матеріально технічне забезпечення, Центр займає відповідне ключове місце в системі охорони здоров'я України, підтверджуючи свої амбіції напрацюваннями та рекомендаціями системи контролю та профілактики соціально значущих захворювань.

Юридичні засади функціонування Центру викладені у статуті установи.