10 раунд гранту Глобального Фонду

Програма 10-го раунду в цілому направлена на сприяння розбудові сталої системи охорони здоров’я для розширення масштабів і посилення інтеграції послуг комплексної профілактики ВІЛ/СНІД, лікування, догляду та підтримки, які краще інституціоналізовані та забезпечують більш високу якість, дотримання гендерної рівності та рівного доступу до послуг для представників уразливих груп та ЛЖВ.

Стратегічні пріоритети програми:

1. Розширення послуг з профілактики та нарощування масштабів лікування, догляду та підтримки для представників уразливих груп та ЛЖВ.

2. Посилення координаційної ролі держави. Довгострокова та ефективна інтеграція соціальних та медичних послуг для представників уразливих груп та ЛЖВ не може бути забезпечена без сильного керівництва і координації з боку державної влади. Стратегія програми 10-го раунду полягає у підтримці національних, регіональних та місцевих органів влади та розбудові потенціалу для адекватної міжсекторальної та міжвідомчої координації і комунікації, розвитку відповідної правової та нормативної бази, стратегічних планів і політики; підвищенні якості та поліпшення ресурсного потенціалу управління та науково-обгрунтованого планування.

3. Ефективна децентралізація комплексних соціальних та медичних послуг. З підвищенням ролі Українського Центру СНІДу і відповідно до програми реформ в галузі охорони здоров’я, процеси децентралізації будуть підтримуватися в 10-му раунді з метою нарощування потенціалу регіональних центрів СНІДу, місцевих медичних закладів, які забезпечують профілактику, лікування, догляд та підтримку для представників уразливих груп та ЛЖВ.

4. Забезпечення рівності та участі спільнот. Високий пріоритет буде надаватися правам людей в громадах, які піддаються ризику або страждають цим захворюванням. Програма 10-го раунду має на меті подолання нерівності у доступі до медичної допомоги, а також підвищить якість допомоги щодо викорінення стигми та дискримінації. Крім того, сприятливі умови будуть створені для уразливих груп населення щодо колективного висловлення своїх потреб в місцевих, регіональних і національних масштабах.

5. Адекватні механізми моніторингу та оцінки/контролю за якістю. Ґрунтуючись на досягненнях програми 6-го раунду, особлива увага буде приділятися використанню єдиної системи моніторингу та оцінки на основі фактичних даних планування та управління знаннями, а також приділятиметься значна увага забезпеченню і підвищенню якості послуг, що надаються державними та неурядовими організаціями.

Цілі програми:

На підставі п’яти стратегічних пріоритетів, було визначено три цілі програми:

1. Розширення та забезпечення рівного доступу до комплексних послуг з профілактики ВІЛ, лікування, догляду та підтримки для уразливих груп та ЛЖВ.

2. Посилення систем охорони здоров’я для забезпечення сталих послуг для уразливих груп та ЛЖВ.

3. Зміцнення системи спільнот задля впровадження інтервенцій для уразливих груп та ЛЖВ, які основані на потребах та є економічно ефективними.

Перша мета направлена на безпосереднє надання послуг з профілактики ВІЛ, лікування, догляду та підтримки для СІН, ЖКС, ЧСЧ, ЛЖВ, їх сексуальних партнерів, ув’язнених і уразливих груп молоді та підлітків. Основний фокус буде, в першу чергу, зроблено на збільшення охоплення, масштабів, інтенсивності та якості послуг, сприяння інтеграції на рівні громад та установ на основі послуг, формування прихильності клієнтів до системи надання послуг, забезпечення рівного доступу до послуг, приділяючи особливу увагу захисту прав людини, гендерної рівності та зниження стигми та дискримінації по відношенню до ЛЖВ.

Друга мета направлена на забезпечення сталого розвитку, інституціоналізацію та координацію послуг зі зміцнення та розширення ролі держави, в першу чергу на регіональному рівні, в забезпеченні профілактики, лікування, догляду та підтримки для представників уразливих груп та ЛЖВ. Необхідні умови будуть створені для забезпечення передачі відповідальності за більшість послуг від неурядових організацій до державного сектору та можливості державного фінансування надання спеціалізованих послуг неурядовими організаціями. Щоб досягти цього, мета включає в себе п’ять завдань, спрямованих на розбудову потенціалу в області керівництва та управління, моніторингу та оцінки; управління закупівлями і поставками, управління людськими ресурсами та розвитку, механізмів фінансування та розподілу ресурсів, а також інтеграції та забезпечення якості послуг на національному і регіональному рівнях.

Третя мета спрямована на зміцнення потенціалу уразливих громад щодо партнерства, лідерства та звітності. Налагодження партнерських відносин між громадами є одним з наріжних каменів програми зміцнення систем спільнот. Діяльність з відповідної пропаганди, комунікації та соціальної мобілізації буде спрямовано на усунення бар’єрів для доступу до комплексної профілактики, лікування, догляду та підтримки для представників уразливих груп та ЛЖВ.

Результати:

На рівні впливу, основні цілі Програми (2012-2016) визначено наступним чином:

Показник поширеності ВІЛ серед представників уразливих груп менше 25 років буде знижений в порівнянні з базовим показником (2009 рік): серед СІН - більше ніж на одну п’яту до 7,5%, серед ЖКС - більш ніж на одну десяту до 7,0%; ЧСЧ - також більш ніж на одну десяту до 6,5%.
Відсоток дорослих і дітей з ВІЛ, які знаходяться на лікуванні протягом 12 місяців після початку антиретровірусної терапії, збільшиться з 86% в 2010 році до 92% в 2016 році.

На рівні наслідків, програма (2012-2016) спрямована на підвищення:

% СІН, що вказали на користування стерильним ін’єкційним інструментарієм під час останнього вживання ін’єкційних наркотиків від 90% (базовий показник 2009 року) до 93%;
% СІН, що вказали на використання презерватива під час останнього статевого акту з 58% (2009 р.) до 65%;
% ЖКС, що вказали на використання презерватива під час контактів з останнім клієнтом від 89% (2009 р.) до 95%;
% чоловіків, що вказали на використання презерватива під час останнього анального сексу з партнером-чоловіком від 64% (2009 р.) до 73% 

Однією з умов надання гранту 10-го раунду Глобального фонду є підвищення ролі держави щодо координації зусиль з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу. І тому діяльність Українського Центру СНІДу, як основного реципієнта, протягом 1-ї фази реалізації гранту (2012 – 2013 роки) буде спрямовано на розбудову спроможності державних структур  (МОЗ України) насамперед  щодо ефективного здійснення закупівель лікарських засобів та товарів медичного призначення шляхом застосування  міжнародних стандартів та процедур, а також формування механізмів надання державними установами грантів для суб-реципієнтів  (в тому числі  передача коштів з національного на регіональний рівень).

Грантові кошти програми 10-го раунду планується використати для зміцнення спроможності служби СНІДу - на національному  та регіональному рівнях, що дозволить, починаючи з 2017 року, впроваджувати ефективні заходи щодо подолання епідемії СНІДу в Україні без фінансової  допомоги з боку донорів.

Ukraine - The Global Fund Grant Portfolio
The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria - Country page for Ukraine

http://portfolio.theglobalfund.org/en/Country/Index/UKR