Лідерство, управління та врядування

 

Ініціатива співробітництва Уряду США та Глобального фонду/Проект "Лідерство, управління та врядування" в Україні

 

Період дії:

01.06.2013-24.09.2016

 

Бюджет проекту:

1 781 000 дол. США

 

Правова передумова:

Угода між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне та техніко-економічне співробітництво від 07.05.1992, Реєстраційна картка проекту № 3021-01, Меморандум про співпрацю між УЦКС та Проектом

 

Фінансування надається:

Програмою Надзвичайного плану Президента США з надання допомоги у боротьбі зі СНІДом (PEPFAR) через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) згідно з умовами Проекту "Лідерство, управління та врядування", грант номер AID-OAA-A-11-00015

 

Установи-учасники:

 • ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України»
 • Міністерство охорони здоров’я України
 • ВБО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ»
 • МБФ "Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні"

 

Роль УЦКС:

 Реципієнт

 

Мета проекту:

Розбудова спроможності Українського центру контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров’я України як ключової інституції у сфері управління національними програмами боротьби з ВІЛ/СНІДом та туберкульозом в Україні

 

Ключові цілі та завдання:

 • Розбувати спроможність відділу впровадження проектів УЦКС управляти грантами Глобального Фонду
 • Підтримати відділ впровадження проектів УЦКС у зміцненні спроможності суб-реципієнтів управляти суб-грантами Глобального фонду та відповідати його вимогам та процедурам
 • Посилити спроможність УЦКС як інституції у системі охорони здоров’я в Україні.

 

Результати проекту:

Спільно з УЦКС, проект «Лідерство, управління та врядування»:

 • Підсилив інституційну спроможність УЦКС (провів сесію стратегічного планування, розробив Інституційну стратегію УЦКС на 2014-2016 роки, Операційний план до інституційної стратегії та детальний бюджет до кожного із заходів, що він містив, два альтернативні плани отримання довгострокових прав на приміщення, Тренінгову стратегію, Стратегію з мобілізації ресурсів і розвитку нових партнерств, інструменти до неї, провів тренінги)
 • Зміцнив видимість УЦКС у інформаційному полі та спроможність УЦКС ефективно доносити інформацію до численних стейкхолдерів (розробив Комунікаційну стратегію УЦКС, Брендбук УЦКС та підтримав їх впровадження, розробив веб-сайт УЦКС, провів/підтримав тренінги з комунікацій для персоналу УЦКС та мережі регіональних закладів охорони здоров’я)
 • Зміцнив спроможність УЦКС управляти грантами та спроможність суб-реципієнтів УЦКС впроваджувати суб-гранти (організував численні тренінги для УЦКС та його суб-реципієнтів, розробив посібник «Організація виконання грантів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією», Керівництво з фінансового супроводу суб-грантів та управління суб-реципієнтами, Процедури з проведення оцінки та відбору суб-реципієнтів для УЦКС, а також Посібник «Організація виконання суб-грантів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією» для Державної пенітенціарної служби України)
 • Покращив внутрішні фінансові системи УЦКС (розробив Інструкцію про службові відрядження, Інструкцію про відшкодування витрат, Політику управління та врегулювання конфлікту інтересів, Політику прозорості, підзвітності та протидії корупції, Політику підписання, обігу та зберігання договорів і меморандумів та інструменти до неї, удосконалив і налаштував під потреби УЦКС програмне забезпечення 1С , провів/підтримав відповідні тренінги для персоналу УЦКС).