Результати

Дослідження за 2017 рік

Обізнаність населення про епідемію ВІЛ в Україні 2017

Public awareness of HIV epidemic in Ukraine in 2017

 

Дослідження за 2015 рік

Дослідження є всеукраїнським за охопленням (із особливою увагою до фокусного регіону Кампанії – Дніпропетровської області), а склад вибірки по Україні є репрезентативним для мешканців населених пунктів України, підконтрольних українському уряду, та відповідає розподілу населення за віком, статтю, етнічним походженням та проживанням згідно даних Держкомстату України та останнього перепису населення. Всього було проведено 1502 інтерв’ю у період жовтень-листопад 2015р. 

Найновіші тренди, виявлені дослідженням, дозволяють говорити про суттєве підвищення обізнаності щодо окремих питань у сфері ВІЛ. Зокрема, серед населення України частка тих, хто знає про всі шляхи інфікування ВІЛ, що пов’язані з ризикованою поведінкою, зросла з 37% в 2014 до 46% у 2015р. А серед молоді (віком від 15 до 24 років) частка тих, хто знає всі шляхи інфікування зросла з 37% у 2014 до 44% у 2015р. Втім, хибні стереотипи та невірна інформація є і досі поширеними у суспільстві. Наприклад, серед молоді частка тих, хто вважає, що ВІЛ передається через укус комара, зросла з 18% у 2014 р. до до 28% у 2015 році. Проте, попит на інформацію про проблему ВІЛ/СНІД задля захисту власного здоров’я є високим. Зокрема, 32% опитаних молодих людей хотіли би й надалі отримувати інформацію про особисті заходи профілактики ВІЛ.

На жаль, молоді люди не приділяють належної уваги своєму захисту. Зокрема, серед молоді помітно скоротилась частка тих, хто вважає за необхідне постійно використовувати презервативи – з 85% у 2014 р. до 79% у 2015 р. Також, 67% серед молоді ніколи не проходили тест на ВІЛ. Сучасні соціально-економічні реалії також вочевидь впливають на поведінку та вибір опитаних. Зокрема, 29% респондентів хотіли б зробити тест на ВІЛ, якби він був безкоштовний, а серед жителів Дніпропетровської області – 33%. Серед молоді таких виявилося 43%.

Українське суспільство також стає більш толерантним до людей, яких торкнулася проблема ВІЛ/СНІД. Так, 68% українців вважають, що люди, які інфікувались ВІЛ, мають право на збереження свого діагнозу в таємниці (порівняно з 65% у 2014р.), а кількість тих, хто не вважає, що люди інфікуються ВІЛ виключно через власну недбалість та аморальну поведінку, зросла з 45% у 2014р. до 52% у 2015р. Молодь є також найбільш толерантною групою – адже 68% опитаних молодих людей зазначили, що коли вони дізнаються про те, що один з їхніх друзів або колег ВІЛ-позитивний, то це аж ніяк не змінить їхнього ставлення. В той час як цей показник серед загального населення становить 59%.

Повний текст дослідження із усіма показниками та графічною інформацією можна знайти тут 

Дослідження 2014 року

Загальний обсяг вибірки другої хвилі дослідження складає 1,479 інтерв’ю, з яких 411 – вибірка по молоді, а 321 – вибірка по населенню Дніпропетровської області (фокусного регіону дослідження). Вибірка репрезентативна для мешканців населених пунктів України. Результати дослідження підтвердили високу ефективність інформаційної Кампанії «Не Дай СНІДу Шанс!». У фокусному регіоні – Дніпропетровській області – кількість тих, хто чув про Кампанію, складає 56% (по всій Україні цей показник – 46%).  Серед тих, хто чув про Кампанію, 62% знають про Національну лінію телефону довіри з проблем ВІЛ/СНІД. Результати дослідження також говорять про успішну мотивацію про зміну поведінки – зокрема, практикування менш ризикованої поведінки та захищеного сексу. А саме, на питання «Чи ви б проявили ініціативу й запропонували використовувати презерватив, коли починаєте нові стосунки?», 53% опитаних готові переконувати та вважають, що у них хороші шанси переконати нового партнера використати презерватив.

Звіт за 2014 рік

Дослідження 2013 року

Наразі, задля того, щоб оцінити вплив кампанії та її досягнення, унікальне комплексне дослідження було проведене в Україні. Міжнародна соціологічна компанія GFK Лондон здійснила опитування населення АР Крим, який було обрано фокусним регіоном кампанії на той час, та порівняла результати з аналогічним дослідженням, здійсненим Програмою розвитку ООН в 2010 році. Всього було проведено 1209 інтерв'ю, а склад вибірки відповідав розподілу населення за віком, статтю, етнічним походженням та проживанням згідно даних Держкомстату України та останнього перепису населення. Максимальна похибка вибірки становить 3,1% для загального населення, і 5,4% для молоді. Результати дослідження дозволяють говорити про надзвичайно високу ефективність кампанії щодо підвищення обізнаності населення про ВІЛ/СНІД та способи захисту від нього, наслідки ризикованої поведінки та зменшення дискримінації по відношенню до людей, які живуть з ВІЛ. Зокрема, кількість населення, яке дало правильну відповідь стосовно загальної інформації про ВІЛ/СНІД, збільшилась з 67 до 89%, а відсоток тих опитаних, які зроблять усе, аби допомогти своїм ВІЛ-інфікованим друзям або знайомим, збільшився майже удвічі – з 10 до 19%.