6 раунд гранту Глобального Фонду

З серпня 2007 року в Україні впроваджується грант 6-го раунду Глобального фонду з бюджетом 136 млн. доларів США.

Виконавці:

Основними реципієнтами за цим грантом є дві громадські організації “Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні” та “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ”.

Мета:

Загальна мета програми 6-го раунду – знизити рівень передачі ВІЛ, захворюваності і смертності, пов’язаних з ВІЛ, в Україні шляхом здійснення заходів, спрямованих на найуразливіші групи населення. Ставлячи за мету закріплення і розвиток результатів у боротьбі з ВІЛ/СНІД, які були досягнуті за кошти гранту 1-го раунду Глобального фонду, державного бюджету та інших джерел, програма безпосередньо спрямована на збільшення доступу до профілактики, лікування, догляду та підтримки людей, які є найбільш уразливими до ВІЛ/СНІД та постраждали від епідемії: активні споживачі ін’єкційних наркотиків, чоловіки, що мають секс з чоловіками, жінки комерційного сексу, які працюють на вулицях, особи, які знаходяться в місцях позбавлення волі, діти вулиці віком від 10 до 18 років та люди, які живуть з ВІЛ/СНІД.

Результати:

На кінець першої фази програми 6-го раунду зусиллями більше 100 неурядових організацій-субреципієнтів, які працюють у всіх областях України, профілактичними послугами охоплено більш 240 тисяч споживачів ін’єкційних наркотиків (СІН), 70 тисяч засуджених, більш 40 тисяч жінок комерційного сексу (ЖКС) та приблизно 24 тисячі чоловіків, які мають сексуальні стосунки з чоловіками (ЧСЧ). Профілактичним навчанням у притулках та закладах соціально-психологічної реабілітації для дітей та приймальниках-розподільниках для дітей було охоплено понад 15 тисяч дітей. На кінець першої фази впровадження проекту 4336 клієнтів в Україні отримували замісну підтримуючу терапію метадоном; 1436 пацієнтів отримували АРВ-препарати.

В рамках 2-ї фази впровадження програми 6-го раунду здійснюється поступове розширення програм замісної терапії та АРТ. До кінця 2012 року планується зростання охоплення дорослих ЛЖВ послугами з догляду та підтримки до більш ніж 40 тисяч осіб.

Очікується, що в результаті розширення впровадження доступу до профілактики серед найбільш уразливих до ВІЛ верств населення, за п’ять років впровадження програми більший відсоток СІН (з 53% у 2006 р. до 70% у 2012), ЖКС (з 85% у 2006 р. до 90% у 2012) та ЧСЧ (з 72% до 85%) почне дотримуватись безпечної щодо інфікування поведінки (використовувати чистий ін’єкційний інструментарій та презервативи). Довгостроковими результатами виконання програми також є зниження поширеності ВІЛ серед даних груп населення.