RESPECT

 

Проект Respect  "Зменшення стигми та дискримінації, пов’язаної з ВІЛ, щодо представників груп найвищого ризику в медичних закладах України"

 

Учасники:

Міністерство охорони здоров'я України

ДУ "Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України"

Лікувальні заклади у сфері протидії ВІЛ\СНІД у Дніпропетровській, Полтавській, Львівській областях

 

Партнери: 

Делойт Консалтінг

 

Донор: 

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)

 

Термін реалізації:

19.09.2013-18.09.2013

 

Мета проекту:

Посилення системи охорони здоров’я України для забезпечення ефективного та сталого надання послуг з профілактики, лікування та догляду у сфері ВІЛ-інфекції/СНІДу найбільш уразливим групам населення

 

Цілі та завдання:

1.  Сприяння посиленню ролі держави та розвитку національного потенціалу у справі формування та реалізації науково-обґрунтованих і гендерно-чутливих програм у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу

2.  Поліпшення та оптимізація розподілу ресурсів і фінансування національних та окремих обласних програм з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу для найбільш уразливих груп населення

3. Оптимізація і зміцнення кадрових ресурсів охорони здоров'я для надання гендерно-чутливих послуг з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу найбільш уразливим групам населення.

 

Результати:

Надання технічної підтримки Уряду України, зокрема, Міністерству охорони здоров’я, з метою оптимізації нормативно-правової бази для безперебійного фінансування та надання ВІЛ-послуг з акцентом на профілактику

Надання технічної допомоги місцевим органам влади з підготовки нових обласних цільових програм з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, а також щорічних обласних бюджетів

Удосконалення та підтримка моделей надання послуг та механізмів фінансування для найбільш уразливих груп населення

Сприяння стандартизації послуг з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу для найбільш уразливих груп населення та розробці механізму забезпечення контролю якості

Надання технічної підтримки з розробки та реалізації стратегії забезпечення належного кадрового потенціалу у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу

Посилення організаційної та управлінської спроможності партнерів на обласному та національному рівнях, зокрема, для підтримки розпочатих ініціатив після завершення Проекту

 

Профіль проекту