Антиретровірусна терапія (АРТ)

АРТ в Україні надається згідно з Клінічним протоколом антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків, затвердженого наказом МОЗ Україні від 12.07.2010 № 551 та Уніфікованим клінічним протоколом первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги дітям «ВІЛ-інфекція», затвердженим наказом МОЗ Україні від  24.02.2015 № 92.

Станом на 01.01.2017 року АРТ в Україні надавалась в 281 закладі охорони здоров’я МОЗ та НАМН України. Дана кількість не включає заклади тимчасово окупованих територій АР Крим, м. Севастополь та частини зони проведення антитерористичної операції.

Станом на 01.01.2017 року в Україні АРТ отримувало 74 780 пацієнтів (за кошти ДБ – 41 910, за кошти ГФ – 24 567, за кошти PEPFAR – 8 303) (дані не включають АР Крим, м. Севастополь, зону АТО Донецької та Луганської областей). З наведеної загальної кількості осіб на АРТ, станом на 01.01.2017 року, 2 243 осіб отримували АРТ в закладах Державної кримінально-виконавчої служби України за кошти ГФ.

У зв’язку з появою нових рекомендацій ВООЗ щодо початку АРТ та, відповідно до нової глобальної і регіональної стратегій UNAIDS FAST TRACK, національні показання до початку АРТ ВІЛ-інфікованим особам оновлені та регламентуються наказом МОЗ України від 22.12.2015 № 887 «Про затвердження змін до Клінічного протоколу АРТ ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків». 

Охоплення АРТ пацієнтів диспансерної групи в розрізі регіонів України станом на 01.07.2017