Лабораторна діагностика

Відповідно  до наказу МОЗ України від 22 листопада 2013 року N 995/102 Референс-лабораторія з мікробіологічної діагностики туберкульозу Державної установи "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України" виконує  функції Центральної референс-лабораторії з мікробіологічної діагностики туберкульозу МОЗ України (далі – ЦРЛ).

ЦРЛ  надає консультативну допомогу лабораторіям 3-го рівня з діагностики туберкульозу при виникненні питань з ідентифікації виділених культур та хворим, які направляються для діагностики туберкульозу в клініку інституту з різних регіонів країни, в тому числі з  важкими випадками захворювання для встановлення або уточнення діагнозу. У середньому лабораторія здійснює до 150 досліджень молекулярно - генетичними методами на місяць.

Завдяки плідній співпраці УЦКС та ЦРЛ з 2013 року у країні впроваджені молекулярно-генетичні методи дослідження, налагоджено проведення щорічного зовнішнього  контролю якості тесту медикаментозної чутливості до протитуберкульозних препаратів 1-го та 2–го ряду.

В рамках реалізації гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією за компонентом «Туберкульоз» для ЦРЛ закуплено набори реагентів до приладу GeneXtract (Хайн) на 576 досліджень та картриджі до апарату GeneXpert MTB/RIF на 750 досліджень, що  забезпечує потребу ЦРЛ до січня 2016 року.

Аналітичні матеріали, 2016 рік

Виявлення нових випадків та рецидивів з КСБ + ( за Цілем - Нільсеном ) у осіб, обстежених в лабораторіях загально-лікувальної мережі

Результати дослідження стійкості мікробактерій туберкульозу до антимікробактеріальних препаратів у хворих на туберкульоз легень

Результати дослідження молекулярно генетичними методами (GeneXpertMTB/RIF) стійкості мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів у хворих на легеневий та позалегеневий  туберкульоз за 9 міс 2016 року

Результати дослідження стійкості мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів у хворих на легеневий та позалегеневий туберкульоз за даними молекулярно генетичного методуGenoType за 9 міс 2016 року

Інформація щодо зареєстрованих випадків ТБ, які бактеріологічно підтверджені

Аналітичні матеріали, 2015 рік

Кількість лабораторій у закладах охорони здоров'я України

Лабораторна діагностика нових випадків туберкульозу легень за 2014-2015 рр.

Результати дослідження молекулярно генетичними методами (GeneXpertMTB/RIF) стійкості мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів у хворих на легеневий та позалегеневий  туберкульоз

Результати дослідження стійкості мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів у хворих на легеневий та позалегеневий туберкульоз за даними молекулярно генетичного методу GenoType

Лаборататорна діагностика рецидивів та інших випадків повторного лікування туберкульозу легень за 2014-2015 рр.

Результати виявлення нових випадків туберкульозу легень за 2014-2015 рр.

Результати виявлення рецидивів та інших випадків туберкульозу легень за 2014-2015 рр.

Результати дослідження стійкості мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів у хворих на туберкульоз легень

Виявлення нових випадків та рецидивів туберкульозу  в лабораторіях первинної медико-санітарної допомоги  України

Аналітичні матеріали, 2014 рік

Кількість лабораторій у закладах охорони здоров'я України

Лабораторна діагностика нових випадків легеневого туберкульозу в закладах охорони здоров'я системи МОЗ України за 2013 та 2014 рр. 

Лабораторна діагностика рецидивів легеневого туберкульозу в закладах охорони здоров'я системи МОЗ України за 2013 та 2014 рр.

Лабораторна діагностика інших випадків легеневого туберкульозу в закладах охорони здоров'я системи МОЗ України за 2013 та 2014 рр. 

Лабораторно підтверджені випадки МРТБ за 1 півріччя 2014 р.

Алгоритм бактеріологічного обстеження на туберкульоз внутрішньо переміщених осіб з регіонів із високою захворюваністю туберкульозом та біженців з тимчасово окупованих територій України (інформаційний лист)