Реєстр пацієнтів ТБ

Аналіз якості даних, що внесені до реєстру хворих на туберкульоз, станом на 01.06.2018

За оперативною інформацією станом на 01.06.2018 року фахівцями фтизіатричної служби України до Реєстру введено 316 666 випадків, із них закладами, що перебувають у підпорядкуванні МОЗ України – 307 371, Міністерства юстиції України – 8772, Міністерства оборони України – 370, Інституту фтизіатрії та пульмонології ім. Яновського НАМН України – 153.

Фахівці ЦГЗ провели порівняльний аналіз даних паперових носіїв з автоматично сформованими звітами у Реєстрі. Практично всі області України стабільно забезпечують високу якість внесених даних до Реєстру за когорту 2017 року «Звіт про загальну кількість випадків ТБ І-ІІІ категорій хворих ТБ 07» таб.1000 – 99,6%, таб.2000 – 99,7%, таб.3000 – 99,9%, таб.4000 – 99,3%; за І квартал  2017 року «Звіт про результати лікування хворих на ТБ легень ТБ 08» таб.2000 – 99,7%. Недостатня якість введеної інформації залишається у закладах Міністерства оборони України (ТБ 07 – 91,8%, ТБ 08 – 63,9%) та у закладах, що перебувають в підпорядкуванні Міністерства юстиції  України (ТБ 07 – 86,7%, ТБ 08 – 85,2%).  

При проведенні порівняльного аналізу даних паперових носіїв з автоматично сформованими звітами у Реєстрі «Звіт про остаточні результати лікування підтверджених випадків МР ТБ за якими розпочато лікування 20 (24) місяців тому (ТБ 08-МР ТБ)» за когорту 2015 року, забезпечена відповідність даних на 99,4%. Висока якість внесених даних до Реєстру забезпечили фахівці фтизіатричної служб Івано – Франківської (100%), Рівенської, Сумської (100%) та Тернопільської (100%) областей. Недостатня якість введеної інформації залишається у закладах Міністерства оборони України (66,7%) та у закладах, що перебувають в підпорядкуванні Міністерства юстиції  України (91,1%).

Оперативна інформація щодо відповідності даних, що подані до ЦГЗ на паперових носіях, до даних Реєстру в розрізі регіонів України

 

E-TB Manager

Контроль захворюваності на туберкульоз − це досить стандартизований процес (є форми ВООЗ, МОЗ, інструкції, рекомендації), проте управління інформацією, що забезпечує адекватну підтримку ТБ-програм, як правило, потребує комплексної інтеграції систем з окремими модулями, розробка яких та управління якими здійснюється в різних секторах.

Програма e-TB Manager була створена з метою об’єднати в одному інструменті, основаному на Web-технологіях, усі відповідні цифрові дані з метою управління НПП на різних рівнях (випадки захворювання, ТБ ліки та інші медпрепарати), а також для надання необхідної інформації в режимі on-line на будь-якому рівні для прийняття термінових рішень та епідеміологічного контролю в ситуаціях, де потрібне втручання.

З появою медикаментозно стійких форм туберкульозу (МС-ТБ), включаючи туберкульоз множинної медикаментозної стійкості (ММС-ТБ) та нещодавно виявлений туберкульоз широкої медикаментозної стійкості (ШМС-ТБ), ця хвороба стала серйозною загрозою здоров’ю людей у багатьох країнах. Відповідно зросла потреба у засобах моніторингу, які б дозволили контролювати розповсюдження захворювання та забезпечили безперебійні поставки медикаментів. Для подолання цих проблем необхідно застосувати комплексний підхід до управління випадками та запровадити відповідну систему нагляду.

Програма e-TB Manager пропонує широкі можливості для значного покращення управління випадками ТБ та МС-ТБ, управління лікарськими засобами першого та другого ряду та іншими медпрепаратами, що застосовуються для лікування туберкульозу.

Програма e-TB Manager – це ефективний інструмент нагляду та контролю за ТБ і МС-ТБ. Її можна використовувати як електронну інформаційну систему, що з’єднує центральний підрозділ, де здійснюється контроль ТБ та МС-ТБ, з лікувальними установами на місцях.

Користувачі будуть застосовувати програму e-TB Manager відповідно до процедур, встановлених у лікувальних підрозділах, та згідно із затвердженими національними нормативами.

Цей інструмент можна застосовувати для збору й аналізу даних та складання звітів, що стосуються широкого кола питань:

 • Лікування та управління випадками: у режимі on-line можна зареєструвати випадок і потім його тримати на контролі, записувати результати клінічних та лабораторних досліджень, відслідковувати прибуття та виписку пацієнта, надавати інформацію про перебіг лікування та контакти пацієнта.
 • Управління ТБ медпрепаратами першого та другого ряду: можна отримувати дані про потребу в лікарських засобах для ефективного прогнозування, замовлення, розподілу та видачі ліків, а також для реєстрації змін в запасах медикаментів і відстеження номерів партій на всіх рівнях.
 • Управління інформацією та наглядом: допомагає ідентифікувати випадки захворювання ТБ, МС-ТБ та ШМС-ТБ, визначати епідеміологічні показники, панелі стійкості, наявність тяжких супутніх захворювань, вести історію лікування хвороби, результати лікування хвороби у пацієнтів певної вікової групи, для чого як на центральному, так і на обласному рівнях надається доступ до оновленої інформації та звітів про нагляд.
 • Оперативні та клінічні дослідження: пропонує доступні методи аналізу зібраних даних та передачі їх до інших статистичних програм. Модуль управління випадками дає можливість працівникам НПП проводити детальний моніторинг розвитку ТБ та МС-ТБ у пацієнтів, починаючи з виникнення підозри на захворювання, реєстрації даного випадку і до отримання кінцевого результату лікування.

Що таке програма e-TB Manager?

e-TB Manager – це ефективний інструмент для:

 • надання в режимі on-line інформації про лікування випадків захворювання, моніторинг, відстеження схеми лікування, перебування хворих в лікувальних закладах та їх виписку;
 • реєстрації результатів клінічних та лабораторних обстежень, надання інформації про дотримання схеми лікування та виявлення контактів хворого;
 • відстеження руху лікарських засобів першого та другого ряду, починаючи з дати їх надходження до НПП і закінчуючи датою, коли вони були видані хворим ;
 • моніторингу безпечності та ефективності ТБ препаратів шляхом відстеження побічних ефектів, що реєструються у пацієнтів в процесі медикаментозного лікування, та з урахуванням даних про кінцеві результати лікування;
 • спрощення процедури замовлення та поставок медикаментів з центрального на обласний рівень НПП.
 • моніторингу та оцінки рівня запасів медикаментів у будь-якому закладі охорони здоров’я і з урахуванням джерела поставки (постачальника);
 • створення бази даних, яку можна використовувати для підготовки звітів, що матимуть вплив на політику, стратегію та прийняття рішень керівництвом НПП у майбутньому.

Кому доцільно використовувати програму e-TB Manager?

Запровадження e-TB Manager підвищить ефективність роботи усіх медичних закладів, фахівців та програм, що мають відношення до управління випадками ТБ та МС-ТБ, а також управління ТБ препаратами першого та другого ряду. Серед них:

 • фтизіатри;
 • аптеки;
 • фармацевтичні склади;
 • центри лікування МС-ТБ/ ТБ-лікарні;
 • ТБ координатори районного рівня;
 • координатори НПП;
 • Міністерство охорони здоров’я;
 • національні програми медичного страхування;
 • донори/ партнери, такі як ВООЗ, КЗС, Глобальний фонд боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією (GFATM).

Посібник для користувачів e-TB Manager

Інструкція щодо налаштування e-TB Manager

Керівництво з якості даних

 

Аналіз якості даних, що внесені до реєстру хворих на туберкульоз, станом на 01.02.2018

За оперативною інформацією станом на 01.02.2018 року фахівцями фтизіатричної служби України до Реєстру введено 304051 випадків, із них закладами, що перебувають у підпорядкуванні МОЗ України – 295 350, Міністерства юстиції України – 8251, Міністерства оборони України – 300, Інституту фтизіатрії та пульмонології ім. Яновського НАМН України – 150.

Фахівці ЦГЗ провели порівняльний аналіз даних паперових носіїв з автоматично сформованими звітами у Реєстрі. Практично всі області України стабільно забезпечують високу якість внесених даних до Реєстру за 9 місяців 2017 року «Звіт про загальну кількість випадків ТБ І-ІІІ категорій хворих ТБ 07» таб.1000 – 99,57%, таб.2000 – 99,6%, таб.3000 – 99,9%, таб.4000 – 99,3%; за когорту  2016 року «Звіт про результати лікування хворих на ТБ легень ТБ 08» таб.2000 – 99,7%. Недостатня якість введеної інформації залишається у закладах Міністерства оборони України (ТБ 07 – 87,7%, ТБ 08 – 40,7%) та у закладах, що перебувають в підпорядкуванні Міністерства юстиції  України (ТБ 07 – 87,4%, ТБ 08 – 89,2%).  

При проведенні порівняльного аналізу даних паперових носіїв з автоматично сформованими звітами у Реєстрі «Звіт про остаточні результати лікування підтверджених випадків МР ТБ за якими розпочато лікування 20 (24) місяців тому (ТБ 08-МР ТБ)» за 9 місяців 2015 року, забезпечена відповідність даних на 95,9%. Висока якість внесених даних до Реєстру забезпечили фахівці фтизіатричної служб Івано – Франківської, Закарпатської, Кіровоградської (100%), Вінницької (99,3%) областей та м. Києва (98,3%). Недостатня якість введеної інформації залишається у закладах Чернівецької (73,2%), Донецької (74,0%) Луганської (77,4%) областей т      а Міністерства оборони України (0%).

Оперативна інформація щодо відповідності даних, що подані до ЦГЗ на паперових носіях, до даних Реєстру в розрізі регіонів України

 

Аналіз якості даних, що внесені до реєстру хворих на туберкульоз, станом на 01.10.2017

За оперативною інформацією станом на 01.10.2017 року фахівцями фтизіатричної служби України до Реєстру введено 280 699 випадків, із них закладами, що перебувають у підпорядкуванні МОЗ України – 273049, Міністерству юстиції України – 7361, Міністерству оборони України – 196, Інституту фтизіатрії та пульмонології ім. Яновського НАМН України – 93.

Фахівці ЦГЗ провели порівняльний аналіз даних паперових носіїв з автоматично сформованими звітами у Реєстрі. Практично всі області України стабільно забезпечують високу якість внесених даних до Реєстру за І пвріччя 2017 року «Звіт про загальну кількість випадків ТБ І-ІІІ категорій хворих ТБ 07» таб.1000 – 99,87%, таб.2000 – 99,7%, таб.3000 – 99,7%, таб.4000 – 99,54%; за І-ІІІ  квартал 2016 року «Звіт про результати лікування хворих на ТБ легень ТБ 08» таб.2000 – 99,8%. Недостатня якість введеної інформації залишається у закладах Міністерства оборони України (ТБ 07 – 76,5%, ТБ 08 – 60,7%). У закладах, що перебувають в підпорядкуванні Міністерству юстиції  України  якість введення інформації дещо покращилась і станом на 01.10.17р. становить ТБ 07 – 93,5%, ТБ 08 – 86,9%.

При проведенні порівняльного аналізу даних паперових носіїв з автоматично сформованими звітами у Реєстрі «Звіт про остаточні результати лікування підтверджених випадків МР ТБ за якими розпочато лікування 20 (24) місяців тому (ТБ 08-МР ТБ)» за І півріччя 2015 року, забезпечена відповідність даних на 95,1%. Висока якість внесених даних до Реєстру забезпечили фахівці фтизіатричної служб Закарпатськї (100%), Кіровоградської (100%), Луганської (100%) та Херсонської (100%) областей. Недостатня якість введеної інформації залишається у закладах Волинської (79,5%), Донецька (73,9%) Рівенської (78,0%), областей та ДКВС України (87,5%), Міністерства оборони України (0%).

Оперативна інформація щодо відповідності даних, що подані до ЦГЗ на паперових носіях, до даних Реєстру в розрізі регіонів України

 

Аналіз якості даних, що внесені до реєстру хворих на туберкульоз, станом на 01.06.2017

За оперативною інформацією станом на 01.06.2017 року фахівцями фтизіатричної служби України до Реєстру введено 270 969 випадків, із них закладами, що перебувають у підпорядкуванні МОЗ України – 26 609, Міністерству юстиції України – 7 010, Міністерству оборони України – 168, Інституту фтизіатрії та пульмонології ім. Яновського НАМН України – 83.

Фахівці ЦГЗ провели порівняльний аналіз даних паперових носіїв з автоматично сформованими звітами у Реєстрі. Практично всі області України стабільно забезпечують високу якість внесених даних до Реєстру за 2016 рік «Звіт про загальну кількість випадків ТБ І-ІІІ категорій хворих ТБ 07» таб.1000 – 99,8%, таб.2000 – 99,7%, таб.3000 – 99,7%, таб.4000 – 99,1%; за І когорту 2016 року «Звіт про результати лікування хворих на ТБ легень ТБ 08» таб.2000 – 98,6%. Недостатня якість введеної інформації залишається у закладах, що перебувають в підпорядкуванні Міністерству юстиції  України (ТБ 07 – 95,3%, ТБ 08 – 83,3%) та Міністерства оборони України (ТБ 07 – 59,8%, ТБ 08 – 52,1%,).

При проведенні порівняльного аналізу даних паперових носіїв з автоматично сформованими звітами у Реєстрі «Звіт про остаточні результати лікування підтверджених випадків МР ТБ за якими розпочато лікування 20 (24) місяців тому (ТБ 08-МР ТБ)» за когорту 2014 року, забезпечена відповідність даних на 98,5%. Висока якість внесених даних до Реєстру забезпечили фахівці фтизіатричної служб Івано-Франківської (100%), Житомирської (99,5%), м. Київа (99,4%), Вінницької (98,5%) та Херсонської (98,4%) областей. Недостатня якість введеної інформації залишається у закладах Черкаської (79,7%), Львівської (78,6%) Луганської (77,4%), областей та ДКВС України (62,9%), Міністерства оборони України (0%).

Оперативна інформація щодо відповідності даних, що подані до ЦГЗ на паперових носіях, до даних Реєстру в розрізі регіонів України

 

Аналіз якості даних, що внесені до реєстру хворих на туберкульоз, станом на 01.02.2017

За оперативною інформацією станом на 24.02.2017 року фахівцями фтизіатричної служби України до Реєстру введено 261 045 випадків, із них закладами, що перебувають у підпорядкуванні МОЗ України – 254087, Міністерству юстиції України – 6 717, Міністерству оборони України – 123, Інституту фтизіатрії та пульмонології ім. Яновського НАМН України – 118.

Фахівці ЦГЗ провели порівняльний аналіз даних паперових носіїв з автоматично сформованими звітами у Реєстрі. Практично всі області України стабільно забезпечують високу якість внесених даних до Реєстру за 9 місяців 2016 року «Звіт про загальну кількість випадків ТБ І-ІІІ категорій хворих ТБ 07» таб.1000 - 99,8%, таб.2000 - 99,7%, таб.3000 - 99,4%, таб.4000 - 99,6%; за 9 місяців 2015 року «Звіт про результати лікування хворих на ТБ легень ТБ 08» таб.2000 – 82,8%. Недостатня якість введеної інформації залишається у закладах, що перебувають в підпорядкуванні Міністерству юстиції  України (ТБ 07 – 84%, ТБ 08 – 63,4%) та Міністерства оборони України (ТБ 07 - 57%, ТБ 08 – 76,8%,). 

При проведенні порівняльного аналізу даних паперових носіїв з автоматично сформованими звітами у Реєстрі «Звіт про остаточні результати лікування підтверджених випадків МР ТБ за якими розпочато лікування 20 (24) місяців тому (ТБ 08-МР ТБ)» за 9 місяців 2014 року, забезпечена відповідність даних лише на 81,2%. Висока якість внесених даних до Реєстру забезпечили фахівці фтизіатричної служб Житомирської (92,1%), Закарпатської (92,3%) та Чернігівської (91,3%) областей. Недостатня якість введеної інформації залишається у закладах Черкаської та Чернівецької (68,8%), Одеської (51,8%), Луганської (61,3%), Івано-Франківської (52,5%), Рівненської (65%) областей та Міністерства оборони України (0%).

Оперативна інформація щодо відповідності даних, що подані до ЦГЗ на паперових носіях, до даних Реєстру в розрізі регіонів України

 

Аналіз якості даних, що внесені до реєстру хворих на туберкульоз, станом на 01.10.2016

За оперативною інформацією станом на 01.10.2016 року, фахівцями фтизіатричної служби України до реєстру хворих на туберкульоз введено 251 906 випадків, із них закладами, що перебувають у підпорядкуванні МОЗ України – 245 324, Міністерству юстиції  України – 6 377, Міністерству оборони України – 92, Інституту фтизіатрії та пульмонології ім. Яновського НАМН України – 113.

Фахівці Державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» провели порівняльний аналіз даних паперових носіїв з автоматично сформованими звітами у реєстрі хворих на туберкульоз. Практично всі області України стабільно забезпечують високу якість внесених даних до реєстру хворих на туберкульоз за 1 півріччя 2016 року «Звіт про загальну кількість випадків туберкульозу І, ІІ та ІІІ категорій хворих (за даними бактеріоскопії і/або культурального дослідження) ТБ 07» таб.1000, становить 99,8%, таб.2000 - 99,7%, таб.3000 - 99,4%, таб.4000 - 99,6%; «Звіт про результати лікування хворих на туберкульоз легень, які зареєстровані 12-15 місяців тому, ТБ 08 (квартальна)», таб.2000, 1-3 когорта 2015 року – 96,0%. Недостатня якість введеної інформації залишається у закладах, що перебувають в підпорядкуванні Міністерству юстиції  України (ТБ 08 – 85,8%) та Міністерства оборони України (ТБ 07 - 39,4%, ТБ 08 – 34,5%,). 

При проведенні порівняльного аналізу даних паперових носіїв з автоматично сформованими звітами у реєстрі хворих на туберкульоз «Звіт про остаточні результати лікування підтверджених випадків МР ТБ за якими розпочато лікування 20 (24) місяців тому (ТБ 08-МР ТБ)», 1 півріччя 2014 року, забезпечена відповідність даних лише на 83,0%. Висока якість внесених даних до реєстру хворих на туберкульоз забезпечили фахівці фтизіатричної служб Одеської (98,3%), Сумської (97,8%) та Запорізької (97,0%) областей. Недостатня якість введеної інформації залишається у закладах Черкаської (51,0%), Волинської (60,3%) областей та Міністерства оборони України (0%).  

Оперативна інформація щодо відповідності даних, що подані до ЦГЗ на паперових носіях, до даних Реєстру в розрізі регіонів України

 

Аналіз якості даних, що внесені до реєстру хворих на туберкульоз, станом на 01.08.2016

За оперативною інформацією станом на 01.08.2016 фахівцями фтизіатричної служби України до реєстру хворих на туберкульоз введено 239424 випадків, із них закладами, що перебувають у підпорядкуванні МОЗ України – 233500, Державної пенітенціарної служби України – 5774, Міністерству оборони України – 51, Інституту фтизіатрії та пульмонології ім. Яновського НАМН України – 99.

Фахівці Державної установи "Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров"я України" провели порівняльний аналіз даних паперових носіїв з автоматично сформованими звітами у реєстрі хворих на туберкульоз. Відповідності даних паперових носіїв «Звіт про загальну кількість випадків туберкульозу І, ІІ та ІІІ категорій хворих (за даними бактеріоскопії і/або культурального дослідження) ТБ 07»,таб.3000, 2014 р. становить 91,1%, «Звіт про результати лікування хворих на туберкульоз легень, які зареєстровані 12-15 місяців тому, ТБ 08 (квартальна)», таб.2000, 2014 р. – 97,7%, «Звіт про кількість випадків хіміорезистентного туберкульозу, підтверджених та/або за якими розпочато лікування за категорією 4 (ТБ 07–МР ТБ)», таб 1000 та 2000, 2015 р. – близько 100%.

Практично всі області України стабільно забезпечують високу якість внесених даних до реєстру хворих на туберкульоз. Недостатня якість введеної інформації залишається у закладах, що перебувають в підпорядкуванні Державної пенітенціарної служби України (ТБ 07 – 59,3%, ТБ 08 – 87,3%, ТБ 07 МРТБ – 89%) та Міністерства оборони України (дані до Реєстру хворих на туберкульоз в звітному періоді практично не вводилися).  

Оперативна інформація щодо відповідності даних, що подані до УЦКС на паперових носіях, до даних Реєстру в розрізі регіонів України

 

Аналіз якості даних, що внесені до реєстру хворих на туберкульоз, станом на 18.02.2016

За оперативною інформацією фахівцями фтизіатричної служби України до реєстру хворих на туберкульоз введено 214 022 випадків, із них закладами, що перебувають у підпорядкуванні МОЗ України – 209 292, Державної пенітенціарної служби України – 4 564, Міністерству оборони України – 19, Інституту фтизіатрії та пульмонології ім. Яновського НАМН України – 90.

Фахівці Державної установи "Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров"я України" провели порівняльний аналіз даних паперових носіїв з автоматично сформованими звітами у реєстрі хворих на туберкульоз. Відсоток відповідності даних паперових носіїв «Звіт про загальну кількість випадків туберкульозу І, ІІ та ІІІ категорій хворих (за даними бактеріоскопії і/або культурального дослідження) ТБ 07» за 3 квартал 2015 року, «Звіт про результати лікування хворих на туберкульоз легень, які зареєстровані 12-15 місяців тому, ТБ 08 (квартальна)»  за 4 квартал 2014 р., «Звіт про конверсію мокротиння у хворих на туберкульоз в кінці інтенсивної фази лікування ТБ 10 (квартальна)» за 3 квартал 2015 р. до даних Реєстру по Україні становить близько 99,2%.

Практично всі області України стабільно забезпечують високу якість внесених даних до реєстру хворих на туберкульоз. Недостатня якість введеної інформації по реєстрації залишається у Луганській  області (ТБ 10  - 83,3%), установах, що перебувають у підпорядкуванні ДПтС України  (ТБ 07 – 84,3%, ТБ 08 – 81,8%, ТБ 10 – 91,9%).

Оперативна інформація щодо відповідності даних, що подані до УЦКС на паперових носіях, до даних Реєстру в розрізі регіонів України

 

Релізи оновлень до реєстру хворих на туберкульоз​ ​

Фахівці УЦКС постійно оновлюють усі модулі реєстру хворих на туберкульоз з урахуванням зауваженьта рекомендацій регіональних адміністраторів Реєстру.

Реліз оновлень реєстру хворих на туберкульоз від 01.03.2017

Реліз оновлень реєстру хворих на туберкульоз від 19.01.2017

Реліз оновлень реєстру хворих на туберкульоз від 19.10.2016

Реліз оновлень реєстру хворих на туберкульоз від 01.09.2016

Реліз оновлень реєстру хворих на туберкульоз від 12.08.2016 (Препарати)

Реліз оновлень реєстру хворих на туберкульоз від 12.08.2016. у модулі «Звіти»

Терміновий реліз оновлень реєстру від 30.05.2016

Терміновий реліз оновлень реєстру хворих на туберкульоз з від 16.05.2016

Терміновий реліз оновлень реєстру хворих на туберкульоз від 25.04.2016

Реліз оновлень реєстру хворих на туберкульоз від 28.03.2016

Реліз оновлень реєстру хворих на туберкульоз від 25.03.2016

Реліз оновлень реєстру хворих на туберкульоз від 22.03.2016

Терміновий реліз оновлень реєстру хворих на туберкульоз від 12.02.2016

Реліз оновлень реєстру хворих на туберкульоз від 04.02.2016

Реліз оновлень реестру хворих на туберкульоз від 23.12.2015

Реліз оновлень реестру хворих на туберкульоз від 22.09.2015

Реліз оновлень до реєстру хворих на туберкульоз від 24.07.2015
(Цей реліз був зроблений за результатами пілотування модулю "Препарати" у Реєстрі по Київській області)

Про внесення поточних змін до реєстру хворих на туберкульоз, що вступають в дію з 27.06.2015

Реліз оновлень до реєстру хворих на туберкульоз від 23.04.2015

Реліз оновлень до реєстру хворих на туберкульоз від 30.03.15

Реліз оновлень до реєстру хворих на туберкульоз від 16.03.2015

Реліз оновлень реєстру хворих на туберкульоз від 30.01.2015

Відповідність даних паперові носії Реєстр 2014