Епіднагляд

Епідеміологічний нагляд — це постійне збирання епідеміологічних даних (результатів лікування) для відстеження динаміки змін захворюваності або поширеності за тривалий період часу. Дані епідеміологічного нагляду збирають та узагальнюють на всіх рівнях, від місцевого до національного. Дані нагляду свідчать про перебіг епідемії на рівні результатів лікування, проте не завжди можуть свідчити про вплив тієї або іншої програми.

 

У 2017 р. захворюваність на ТБ, що включає нові випадки та рецидиви, серед усього населення України становила 63,9 на 100 000 населення, зареєстровано 27 121 випадок; 2016 р. — відповідно 67,6 і 28 800 випадків, що свідчить про зниження рівня захворюваності на 5,5%. Захворюваність на нові випадки ТБ у 2017 р. складає 51,9 на 100 000 населення (проти 54,7 у 2016 р.). Показники захворюваності по Донецькій та Луганській областям у 2017 р. розраховано лише для населення територій, контрольованих урядом України.

За 2016–2017 рр. лише в Донецькій та Чернівецькій областях зафіксовано тенденцію до зростання рівня захворюваності на ТБ (ВДТБ + РТБ) — відповідно на 0,69% та 3,3%.

Окремо заслуговує на увагу ситуація в Луганській області. У 2017 р. захворюваність тут зменшилася на 2,8%, водночас триває удосконалення протитуберкульозної служби на територіях, підконтрольних уряду України. Значну підтримку з виявлення ТБ на цій території надають проекти міжнародної технічної допомоги, зокрема фінансування заходів у рамках гранту Глобального фонду.

 

Захворюваність на ТБ, що включає нові випадки та рецидиви, Україна, 2017 р., на 100 тис. населення

 

Захворюваність на ТБ, що включає нові випадки та рецидиви в регіонах України, 2017р.

 

Структура захворюваності на позалегеневий ТБ , Україна, 2017 р.

 

 

Частка захворюваності на ТБ серед чоловіків та жінок, 2017 р.

Протягом останніх п’яти років захворюваність на ТБ чоловіків у 2–2,3 раза перевищує рівень захворюваності на ТБ серед жінок.

Частка чоловіків постійно перевищує жіночу в загальній структурі захворюваності на ТБ. Така тенденція наявна в усіх вікових групах населення.

Одним із важливих епідеміологічних показників успішності елімінації ТБ в країні є тренд вікової структури захворюваності на ТБ.

 

 

Вікова структура осіб, які захворіли на ТБ, 2017 р.

75% осіб, які захворіли на ТБ, працездатні за віком — від 18 до 54 років; на вікову групу 25–44 роки припадає 50,1% хворих. Ці показники свідчать про високу соціальну значимість захворюваності на ТБ та економічну збитковість ТБ для держави. Збитки обумовлені не тільки витратами на лікування хворих, а й пов’язані з тим, що значна кількість хворих працездатного віку вилучається з виробничого процесу на тривалий час.

 

Соціальна структура осіб, які вперше захворіли на ТБ, 2017 р.

Найбільшою соціальною групою ризику щодо захворюваності на ТБ є безробітне населення працездатного віку.

 

Кількість хворих на ТБ, у яких діагноз МР ТБ або РР ТБ підтверджено вперше у житті, 2017 р. (абсолютна кількість і на 100 000 населення)

Найвищі показники захворюваності на МРТБ зареєстровано в Миколаївській (29,3 на 100 000 населення), Херсонській (25,7), Дніпропетровській (27,8), Одеській (24,8) областях.

 

 

Захворюваність на ТБ/ВІЛ в Україні, 2017 р. (в інтенсивних показниках на 100 000 населення)

 

Найвищий рівень захворюваності на ТБ/ВІЛ — у Одеській області (53,5 на 100 000 населення), найнижчий — у Закарпатській області (2,4).

 

Динаміка рівня смертності від ТБ і ТБ/ВІЛ в Україні, 2017 р. (в інтенсивних показниках на 100 000 населення)