Skip to main content

Навчання персоналу мікробіологічних лабораторій

Навчання персоналу мікробіологічних лабораторій

Персонал є найважливішим ресурсом лабораторії. Керівники повинні створювати та підтримувати середовище, що буде сприяти та стимулювати продуктивній діяльності лабораторного персоналу, для забезпечення високих стандартів якості роботи лабораторії.

Безперервне навчання є надзвичайно важливим для підтримання компетентності персоналу, а тому має бути доступним та якісним.

Плануючи тренінг, необхідно подумати про:

  • потреби у навчанні
  • дизайн навчального курсу
  • забезпечення навчального курсу
  • оцінку результатів навчання

Навчання часто можна організувати за низьку вартість, наприклад:

  • створити журнальний клуб
  • започаткувати обговорення конкретних випадків у групах
  • перегляд відео
  • дослідження теми та представлення результатів колегам
  • використання інтерактивних програм для самонавчання

Під час організації внутрішніх програм безперервного навчання слід враховувати місцеві ресурси, наприклад, клініцистів, медсестр, персонал команди інфекційного контролю, епідеміологів тощо. Кожний представник має професійні знання та досвід, якими вони можуть поділитися з персоналом лабораторії. Їх можна запрошувати читати лекції, вести дискусії та обмінюватися інформацією.

Програми безперервного навчання також можуть залучати зовнішніх експертів у певних галузях, наприклад, із наукових товариств, Всесвітньої організації охорони здоров’я, неурядових організацій тощо.

З ресурсами для навчання персоналу мікробіологічних лабораторій ви зможете ознайомитися тут.