Skip to main content

Керівні документи

Керівні документи

Керівні документи

 

Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» застосовує комплексний підхід щодо усунення правових бар’єрів, із використанням потенціалу всіх зацікавлених сторін у цій сфері, та спирається на низку документів, але не обмежується ними.

Інформаційна стратегія, розроблена за координації ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України», описує загальний напрям використання інформаційних ресурсів та забезпечує цілісне бачення засобів комунікації, спрямованої на:

Меморандуми про співпрацю

З метою розширення можливостей співпраці, координації зусиль та реалізації завдань у напрямі усунення правових бар’єрів Центр громадського здоров’я уклав меморандуми про співпрацю із партнерськими організаціями: