Перейти до основного вмісту
Час обирати здоров'я

Робота з реєстром пацієнтів з ТБ

Робота з реєстром пацієнтів з ТБ

Робота з реєстром пацієнтів із туберкульозом

E-TB Manager

Контроль захворюваності на туберкульоз — це досить стандартизований процес (є форми ВООЗ, МОЗ, інструкції, рекомендації), проте управління інформацією, що забезпечує адекватну підтримку ТБ-програм, як правило, потребує комплексної інтеграції систем з окремими модулями, розробка яких та управління якими здійснюються у різних секторах.

Програму e-TB Manager створено з метою об’єднати в одному веб-інструменті усі відповідні цифрові дані задля управління НПП на різних рівнях (випадки захворювання, ТБ-ліки та інші медпрепарати), а також для надання необхідної інформації в онлайн-режимі на будь-якому рівні для прийняття термінових рішень та епідеміологічного контролю в ситуаціях, де потрібне втручання.

З появою медикаментозно стійких форм туберкульозу (МС-ТБ), зокрема туберкульозу множинної медикаментозної стійкості (ММС-ТБ) і нещодавно виявленого туберкульозу широкої медикаментозної стійкості (ШМС-ТБ), ця хвороба стала серйозною загрозою здоров’ю людей у багатьох країнах. Відповідно, зросла потреба у засобах моніторингу, які б дали змогу контролювати поширення недуги та забезпечили безперебійне постачання медикаментів. Для подолання цих проблем необхідно застосувати комплексний підхід до управління випадками та запровадити відповідну систему нагляду.

Програма e-TB Manager надає широкі можливості для значного покращення управління випадками ТБ та МС-ТБ, управління лікарськими засобами першого та другого ряду та іншими медпрепаратами, котрі застосовують для лікування туберкульозу.

Програма e-TB Manager — це ефективний інструмент нагляду і контролю за ТБ і МС-ТБ. Її можна використовувати як електронну інформаційну систему, що з’єднує центральний підрозділ, де здійснюється контроль ТБ та МС-ТБ, із лікувальними установами на місцях.

Користувачі будуть застосовувати програму e-TB Manager відповідно до процедур, запроваджених у лікувальних підрозділах, та згідно із затвердженими національними нормативами.

Цей інструмент можна застосовувати для збирання й аналізу даних та складання звітів, що стосуються широкого кола питань:

 • лікування та управління випадками (в онлайн-режимі можна зареєструвати випадок і потім тримати його на контролі, записувати результати клінічних та лабораторних досліджень, відстежувати прибуття та виписку пацієнта, надавати інформацію про перебіг лікування та контакти пацієнта);
 • управління ТБ-медпрепаратами першого та другого ряду (можна отримувати дані про потребу в лікарських засобах для ефективного прогнозування, замовлення, розподілу та видачі ліків, а також для реєстрації змін у запасах медикаментів і відстежування номерів партій на всіх рівнях);
 • управління інформацією та наглядом (допомагає ідентифікувати випадки захворювання ТБ, МС-ТБ та ШМС-ТБ, визначати епідеміологічні показники, панелі стійкості, наявність тяжких супутніх захворювань, вести історію лікування хвороби, результати лікування хвороби у пацієнтів певної вікової групи, для чого на центральному і обласному рівнях надається доступ до оновленої інформації та звітів про нагляд);
 • оперативні та клінічні дослідження (пропонує доступні методи аналізу зібраних даних та передавання їх до інших статистичних програм, модуль управління випадками дає змогу працівникам НПП здійснювати детальний моніторинг розвитку ТБ та МС-ТБ у пацієнтів — від виникнення підозри на захворювання, реєстрації випадку і до отримання результату лікування).

Що таке програма e-TB Manager?

e-TB Manager — це ефективний інструмент для таких завдань:

 • надання в режимі онлайн інформації про лікування випадків захворювання, моніторинг, відстеження схеми лікування, перебування хворих у лікувальних закладах та їхню виписку;
 • реєстрації результатів клінічних та лабораторних обстежень, надання інформації про дотримання схеми лікування та виявлення контактів хворого;
 • відстеження руху лікарських засобів першого та другого ряду від дати їхнього надходження до НПП і до моменту, коли їх було видано хворим;
 • моніторингу безпечності та ефективності ПТП шляхом відстеження побічних ефектів, що реєструються у пацієнтів під час медикаментозної терапії, та з урахуванням даних про кінцеві результати лікування;
 • спрощення процедури замовлення та поставок медикаментів із центрального на обласний рівень НПП;
 • моніторингу та оцінювання рівня запасів медикаментів у будь-якому закладі охорони здоров’я і з урахуванням джерела постачання (постачальника);
 • створення бази даних, яку можна використовувати для підготовки звітів, що матимуть вплив на політику, стратегію та прийняття рішень керівництвом НПП у майбутньому.

Кому доцільно використовувати програму e-TB Manager?

Запровадження e-TB Manager підвищить ефективність усіх медичних закладів, фахівців та програм, що пов’язані з управлінням випадками ТБ та МС-ТБ, а також управлінням ПТП першого і другого ряду. Серед них:

 • фтизіатри;
 • аптеки;
 • фармацевтичні склади;
 • центри лікування МС-ТБ/ТБ-лікарні;
 • ТБ-координатори районного рівня;
 • координатори НПП;
 • Міністерство охорони здоров’я;
 • національні програми медичного страхування;
 • донори/партнери, такі як ВООЗ, КЗС, Глобальний фонд боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (GFATM).

Навчальні матеріали


Відповідність даних паперових носіїв даним реєстру хворих на туберкульоз


Релізи оновлень до реєстру хворих на туберкульоз

Фахівці ЦГЗ постійно оновлюють усі модулі реєстру хворих на туберкульоз із урахуванням зауважень та рекомендацій регіональних адміністраторів реєстру.