Перейти до основного вмісту
Час обирати здоров'я

Туберкульоз

Про туберкульоз
Про туберкульоз
Для фахівців з туберкульозу
Для фахівців з туберкульозу
Для пацієнтів з туберкульозом
Для пацієнтів з туберкульозом
Статистика з ТБ
Статистика з ТБ
Інформаційні матеріали про ТБ
Інформаційні матеріали про ТБ
Онлайн-тест на ризик туберкульозу
Онлайн-тест на ризик туберкульозу
Поширені запитання
Поширені запитання

Туберкульоз

У травні 2014 р. Всесвітня асамблея охорони здоров’я (м. Женева, Швейцарія) схвалила Глобальну стратегію «Покласти край ТБ» на період 2016–2035 рр., мета якої — подолати перешкоди в боротьбі з туберкульозом, мультирезистентним туберкульозом і ко-інфікуванням ВІЛ/ТБ, підбити підсумки реалізації Глобального плану «Зупинити ТБ», що був розроблений Стратегічною робочою групою ВООЗ із ТБ та погоджений всіма країнами — членами ВООЗ і впроваджувався у 2005–2015 рр.

Головним завданням нової Глобальної стратегії ВООЗ із протидії ТБ до 2035 р. є звільнення світу від ТБ з досягненням нульового рівня захворюваності, смертності та страждань від цієї недуги.

Питання протидії ТБ в Україні є одним із пріоритетних напрямів державної політики у сфері охорони здоров’я і соціального розвитку та предметом міжнародних зобов’язань. У 2014 р. Україна вперше ввійшла до п’яти країн світу з найвищим тягарем МР ТБ. Особливо загрозливим є несвоєчасне звернення хворих по медичну допомогу, пізнє виявлення ТБ і поєднаних форм ВІЛ/ТБ, що зумовлює високий рівень смертності від ТБ і є результатом відсутності комплексного підходу до поєднання профілактичних та лікувальних програм на державному і регіональному рівнях в єдину ефективну систему протидії.

У цьому розділі ви знайдете:

  • керівні документи у сфері протидії епідемії туберкульозу в Україні та світі;
  • інформацію про лабораторну діагностику та супровід хворих;
  • інформацію про лікування хворих на туберкульоз;
  • інформацію про інфекційний контроль за туберкульозом;
  • інформацію про реєстр пацієнтів (програма e-TB Manager);
  • інформаційні матеріали для спеціалістів та широких верств населення (відео, брошури, постери, корисні тези тощо).