Перейти до основного вмісту
Час обирати здоров'я

Інтервенційна епідеміологічна служба

Інтервенційна епідеміологічна служба

Інтервенційна епідеміологічна служба — Україна (ІЕС-Укр)

Прийом заявок на участь у першій когорті резидентів проміжного рівня програми ІЕС (IES Intermediate)

Заявки приймаються до 6 лютого 2024 року включно.

Інтервенційна епідеміологічна служба (ІЕС) — це програма підготовки фахівців та надання послуг на засадах інтервенційної (прикладної) епідеміології, що посилює кадровий потенціал системи громадського здоров’я в Україні.

Навчання відбувається без відриву від основної роботи фахівців громадського здоров’я (ГЗ).

Головним принципом інтервенційної епідеміології є застосування науково обґрунтованих даних. Фахівці використовують епідеміологічні навички для визначення проблем ГЗ, вимірюють фактори ризику, а також розробляють та оцінюють програми, що сприяють покращенню здоров’я населення.

Цілі

Головна мета — посилення здоров’я населення країни шляхом:

 • надання основних послуг у сфері ГЗ;
 • підготовки кадрів, що працюватимуть у пріоритетних напрямах системи ГЗ;
 • зміцнення потенціалу системи ГЗ та відповідної інфраструктури країни.

ІЕС надає послуги та посилює кадровий потенціал у системах ГЗ з метою:

 • поліпшити виявлення та відповідь на гострі проблеми, такі як спалахи, природні й техногенні катастрофи, а також інші надзвичайні події у сфері ГЗ;
 • зміцнити наукову базу для прийняття програмних і політичних рішень щодо попередження та контролю захворювань і небезпечних станів;
 • посилити системи нагляду за допомогою оцінок, управління наявними або новими системами спостереження;
 • підготовити місцевий медичний персонал;
 • підвищити ефективність поширення епідеміологічної інформації шляхом розміщення її у національному епідеміологічному бюлетені, публікації статей у журналах, а також надання відомостей нагляду особам, які приймають рішення.

 

Резиденти

Щороку ми набираємо нову когорту резидентів (до 20 осіб). Резидентами ІЕС можуть бути:

 • епідеміологи;
 • лікарі загальної гігієни;
 • працівники лабораторій системи громадського здоров’я;
 • фахівці Держпродспоживслужби.

 

Рівні програми

В Україні доступні три рівні програми ІЕС: базовий, проміжний та просунутий.

Критерії порівняння

Базовий рівень (Frontline)

Проміжний рівень (Intermediate)

Просунутий рівень (Advanced)

Цільова аудиторія (учасники)

Працюють здебільшого на районному та обласному рівнях

Працюють здебільшого на обласному та національному рівнях

Працюють здебільшого на обласному та національному рівнях

Тривалість навчання

11–12 тижнів

9 місяців

2 роки

Розмір когорти

20 резидентів

16 резидентів

16 резидентів

Аудиторне навчання

2 тижні

7 тижнів

8 тижнів

Позааудиторна робота

9–10 тижнів

29–33 тижні

78–83 тижні

Активності з епіднагляду у секторі громадського здоров’я

Створення баз даних на основі даних епіднагляду, аналіз даних, написання коротких звітів

Оцінювання і вдосконалення систем епіднагляду, аналіз даних епіднагляду

Оцінювання і вдосконалення систем епіднагляду, аналіз даних епіднагляду

Польові активності (розслідування спалахів, епідеміологічні дослідження)

Участь у збиранні даних під час досліджень, участь у розслідуванні випадків/спалахів

Організація та здійснення досліджень, розслідування спалахів

Організація та здійснення досліджень, розслідування спалахів

Активності з документального оформлення

Складання простих внутрішніх звітів на основі аналізу даних епіднагляду, розробка презентацій

Розробка та оприлюднення презентацій на конференціях, написання статей, абстрактів

Розробка та оприлюднення презентацій на конференціях, написання статей, абстрактів

 

Типовий навчальний модуль — це річна програма із обраними тренінговими курсами та кількома польовими роботами, як-от розслідування спалахів і реагування на надзвичайні події у сфері громадського здоров’я, а також епідеміологічні дослідження.

 

Польова робота

Резидент-радник із директором ІЕС-Укр та епідеміологом добирають польовий проєкт з належним обґрунтуванням і з огляду на потреби держави, інтереси мешканців, їхні досвід і навички.

Надзвичайні події у сфері громадського здоров’я. Розслідування і реагування на спалахи та інші надзвичайні ситуації у сфері ГЗ є важливою частиною польової роботи IEС. За потреби «медичні детективи» ІЕС будуть відряджені на місця розгортання подій у країні, щоб допомогти урядові у важливих розслідуваннях і реагуванні на НС.

Діяльність з нагляду. Мешканці відстежують вхідні дані нагляду для оперативного виявлення спалахів. Вони будуть повністю залучені до розробки систем нагляду, їх удосконалення та оцінювання.

Плановані епідеміологічні дослідження є обов’язковим елементом практичної підготовки. Теми добирають відповідно до пріоритетів громадського здоров’я України, включно із програмами вертикального контролю. Завдяки цим дослідженням мешканці отримають достовірні дані для підтримки прийняття рішень на основі доказової інформації.

Презентація наукового курсу на міжнародних конференціях. Резиденти програми матимуть змогу презентувати свої дослідження на міжнародних наукових конференціях за рахунок програми ІЕС.

Заохочується публікація досліджень резидентів у міжнародних та місцевих журналах.

 

Сертифікація

Після складання більш ніж 80% компетенцій резиденти отримають сертифікат про завершення курсу, зокрема таких його складових:

 • епідеміологічні методи;
 • епіднагляд громадського здоров’я;
 • епідеміологія пріоритетних захворювань і травм;
 • комунікація;
 • навчання та наставництво;
 • управління та лідерство;
 • лабораторія і біобезпека.