Перейти до основного вмісту
Час обирати здоров'я

НТГЕІ

НТГЕІ
Склад НТГЕІ
План роботи НТГЕІ
Засідання НТГЕІ
Історія НТГЕІ

Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ)

Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) є постійним незалежним дорадчим органом, що надає на запит Міністерства охорони здоров’я України рекомендації з питань формування та реалізації політики у сфері імунопрофілактики на підставі наукових досліджень, сучасних підходів і доказової медицини.

НТГЕІ створено з метою надання МОЗ України незалежної оцінки у питаннях формування та реалізації політики у сфері імунопрофілактики і рекомендацій з удосконалення національної політики та стратегії імунопрофілактики для всіх категорій населення.

Група здійснює свою діяльність на громадських засадах.

Основні завдання НТГЕІ:

  • аналіз і надання пропозицій щодо формування оптимальної національної політики та стратегії у сфері імунопрофілактики;
  • аналіз виконання національної та регіональних програм з імунізації;
  • визначення та обґрунтування потреби в додаткових епідеміологічних та імунологічних дослідженнях;
  • аналіз результатів іноземних та вітчизняних наукових досліджень і надання рекомендацій щодо їх впровадження у практику медичного обслуговування;
  • інформування МОЗ України про наукові досягнення у галузі імунопрофілактики та боротьби із захворюваннями, які можна попередити шляхом імунопрофілактики;
  • внесення пропозицій щодо розробки проєктів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації політики у сфері імунопрофілактики;
  • аналіз проєктів та чинних нормативно-правових актів з питань формування і реалізації політики у сфері імунопрофілактики та, за потреби, надання відповідних пропозицій щодо внесення змін і доповнень до них;
  • надання рекомендацій щодо застосування імунобіологічних препаратів з певним антигенним складом за наявності нової інформації або в разі зміни ступеня ризику, що пов’язаний з конкретним захворюванням.

НТГЕІ, з метою надання МОЗ України кваліфікованих та обґрунтованих пропозицій та рекомендацій з питань імунопрофілактики, у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, виданими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МОЗ, іншими нормативно-правовими актами, зокрема Положенням про Національну технічну групу експертів з питань імунопрофілактики, яке затверджено наказом МОЗ України від 28.02.2020 № 585.

Напрацювання НТГЕІ (2020)