Перейти до основного вмісту

НТГЕІ

НТГЕІ
Склад НТГЕІ
План роботи НТГЕІ
Засідання НТГЕІ
Історія НТГЕІ

Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ)

Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) є постійним незалежним дорадчим органом, що надає на запит Міністерства охорони здоров’я України рекомендації з питань формування та реалізації політики у сфері імунопрофілактики на підставі наукових досліджень, сучасних підходів і доказової медицини.

НТГЕІ створено з метою надання МОЗ України незалежної оцінки у питаннях формування та реалізації політики у сфері імунопрофілактики і рекомендацій з удосконалення національної політики та стратегії імунопрофілактики для всіх категорій населення.

Група здійснює свою діяльність на громадських засадах.

Основні завдання НТГЕІ:

 • аналіз і надання пропозицій щодо формування оптимальної національної політики та стратегії у сфері імунопрофілактики;
 • аналіз виконання національної та регіональних програм з імунізації;
 • визначення та обґрунтування потреби в додаткових епідеміологічних та імунологічних дослідженнях;
 • аналіз результатів іноземних та вітчизняних наукових досліджень і надання рекомендацій щодо їх впровадження у практику медичного обслуговування;
 • інформування МОЗ України про наукові досягнення у галузі імунопрофілактики та боротьби із захворюваннями, які можна попередити шляхом імунопрофілактики;
 • внесення пропозицій щодо розробки проєктів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації політики у сфері імунопрофілактики;
 • аналіз проєктів та чинних нормативно-правових актів з питань формування і реалізації політики у сфері імунопрофілактики та, за потреби, надання відповідних пропозицій щодо внесення змін і доповнень до них;
 • надання рекомендацій щодо застосування імунобіологічних препаратів з певним антигенним складом за наявності нової інформації або в разі зміни ступеня ризику, що пов’язаний з конкретним захворюванням.

НТГЕІ, з метою надання МОЗ України кваліфікованих та обґрунтованих пропозицій та рекомендацій з питань імунопрофілактики, у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, виданими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МОЗ, іншими нормативно-правовими актами, зокрема Положенням про Національну технічну групу експертів з питань імунопрофілактики, яке затверджено наказом МОЗ України від 28.02.2020 № 585.

Напрацювання НТГЕІ (2020):

 1. Офіційна позиція НТГЕІ щодо необхідності впровадження країною всіх можливих заходів для підтримки високого рівня популяційного імунітету (15.06.2020) ENG
 2. Рекомендація НТГЕІ Міністерству охорони здоров'я України передбачити пневмококову вакцину національним Календарем щеплень (15.06.2020). ENG
 3. Рекомендації щодо вакцинації новонароджених у контексті пандемії COVID-19  ENG