Перейти до основного вмісту
Час обирати здоров'я

Статистика з ТБ

Аналітично-статистичні матеріали з ТБ
Аналітично-статистичні матеріали з ТБ
Профілі регіонів з ТБ
Профілі регіонів з ТБ
Аналітично-статистичні матеріали з ТБ, Глобальний фонд
Аналітично-статистичні матеріали з ТБ, Глобальний фонд

Статистика з туберкульозу

Епідеміологічний нагляд — це систематичний та безперервний процес виявлення, збирання, складання, аналізу, тлумачення та поширення даних про здоров’я населення, захворювання та показники середовища життєдіяльності. Метою епіднагляду є вивчення епідемічної ситуації, її прогнозування, виявлення причинно-наслідкових зв’язків між факторами ризику для здоров’я та наслідками конкретного впливу чи втручання для здоров’я, визначення характеру і масштабів необхідних медико-санітарних заходів, планування, реалізації та оцінювання відповідних заходів у секторі громадського здоров’я.

За даними ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» у 2023 році кількість уперше зареєстрованих в Україні захворювань на туберкульоз (ТБ), включно з його рецидивами, становила 19 851, або 48,4 на 100 000 населення*, що на 7,3% більше аналогічного показника 2022 року (18 510, або 45,1 на 100 000 населення*).

Показник захворюваності на ТБ серед дітей 0–14 років склав 10,4 на 100 000 дитячого населення* (в абсолютних значеннях — 639 випадків, що становить 3,2% від загальної кількості зареєстрованих випадків ТБ у 2023 році), що більше на 40,5% порівняно з показником 2022 року (7,4 на 100 000 дитячого населення*). Збільшення захворюваності на туберкульоз серед дітей 0–14 років у 2023 році тісно пов’язане з погіршенням епідемічної ситуації серед дорослих.

Показник захворюваності на ТБ серед підлітків (15–17 років включно) збільшився на 55,3% — із 10,3 до 16,0 на 100 000 осіб відповідної вікової групи (196 випадків у 2023 році проти 127 — у 2022).

Захворюваність на активний туберкульоз у поєднанні з хворобою, зумовленою вірусом імунодефіциту людини, порівняно з 2022 роком збільшилася на 5,1% і становить 8,2 на 100 000 населення* (3 350 випадків захворювання на ТБ/ВІЛ у 2023 році проти 3 191 — у 2022).

Захворюваність на туберкульоз серед працівників закладів охорони здоров’я України у 2023 році збільшилася до 156 осіб (2022: 148).

* Кількість постійного населення України за статтю й віком станом на 1 січня 2022 року, Державна служба статистики України.