Перейти до основного вмісту
Час обирати здоров'я

VI Конференція МіО

Фотогалерея
Програма конференції

Обґрунтування

Україна досягла значного прогресу в демонстрації окремих ознак становлення та розвитку єдиної системи моніторингу та оцінки (МіО). Протягом останніх років у сфері моніторингу і оцінки заходів протидії епідемії ВІЛ-інфекції відбулись певні позитивні зрушення. З метою сприяння розвитку єдиної системи моніторингу та оцінки в Україні постійно здійснюються заходи з удосконалення усіх її компонентів, відповідно до рекомендацій міжнародних організацій та в рамках виконання завдань Загальнодержавних програм.

Забезпечено нормативне підґрунтя виконання заходів системи МіО, зокрема, затверджено наказ МОЗ України від 9 лютого 2012 року № 97 «Про затвердження Національного плану моніторингу та оцінки виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки», який дозволив забезпечити відстеження результативних показників виконання заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, налагодити міжгалузеву співпрацю, тощо.

В рамках реалізації Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014–2018 роки наказом Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань № 2 від 15 січня 2015 р. затверджено План моніторингу та оцінки ефективності виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014–2018 роки. Також, протягом останніх років Україна змогла досягти значного прогресу у впровадженні інноваційних підходів у управлінні та оцінці епідемічного процесу (використання сучасних методів математичного моделювання, сучасних геоінформаційних систем, тріангуляційний підхід), реалізувати низку ключових епідеміологічних досліджень, в тому числі когортні дослідження та дослідження з використанням спеціальних сучасних лабораторних методів тестування зразків крові.

На сьогодні, моніторинг та оцінка заходів з протидії ВІЛ-інфекції в країні реалізується завдяки розгалуженій мережі як національних, так і регіональних установ, а також міжнародних та громадських організаціях. Вона представлена, зокрема, окремими структурними підрозділами, що функціонують у складі регіональних центрів профілактики та боротьби зі СНІДом та протитуберкульозних закладів, потужною системою неурядових організацій та представництв міжнародних партнерів.

Використовуючи Європейський план дій зі зміцнення потенціалу та послуг охорони громадського здоров’я в якості стратегічної моделі Міністерство охорони здоров’я України розпочало реформування системи охорони здоров’я шляхом створення єдиного національного інституту громадського здоров’я. Такі урядові структури є у всіх країнах - членах Європейського союзу і тих, які знаходяться на етапі інтеграції до Євросоюзу. Наявність центрів громадського здоров’я сприяє більшому взаєморозумінню і довірі до країни в питаннях збору, аналізу та обміну інформацією щодо різних сфер охорони громадського здоров'я, а також є дієвою моделлю управління програмами та проектами в умовах обмежених ресурсів.

Подальше реформування системи охорони здоров’я в Україні вимагає використання результативного інструменту управління та прийняття рішень базованих на доказовості, а саме ефективної дієвої системи моніторингу та оцінки, заснованої на новітніх міжнародних та національних практиках не тільки у системі ВІЛ/ТБ, а й у системі охорони здоров’я вцілому. Такий інструмент сприятиме отриманню необхідних для прийняття рішень результатів протидії захворюванням при найменших витратах, а також допоможе країні успішно та швидко інтегруватися у Європейську та глобальну систему обміну інформацією і звітності через Європейський Центр з контролю захворювань (ECDC).

Україна накопичила унікальний досвід впровадження кращих міжнародних підходів з надання послуг з профілактики, лікування, медико-соціального супроводу з врахуванням гендерно-чутливого підходу та їх моніторингу та оцінці в рамках національної відповіді на епідемію ВІЛ-інфекції та має потенціал до забезпечення розвитку сучасних міжнародних принципів моніторингу та оцінки у сфері громадського здоров’я України.

На сучасному етапі потрібен перегляд та вдосконалення існуючих стратегій та політик щодо організації відповіді на епідемію ВІЛ-інфекції в Україні, пошук нових шляхів та інструментів, що можуть бути мобілізовані в секторі охорони здоров’я за рахунок підвищення ефективності використання ресурсів, впровадження нових форм управління і координації. Це обумовлено не тільки появою в світі нових доказових комплексних підходів та рекомендацій для охорони громадського здоров’я, але і, поступовим зменшенням зовнішнього фінансування. Наразі, як ніколи очевидною стає необхідність правильно визначати пріоритети та спрямовувати обмежені ресурси на ті заходи, які потенційно призведуть до найбільшого впливу на епідемічний процес. Основою такого процесу повинна стати якісна та достовірна стратегічна інформація. Окрім того підходи до прийняття рішень повинні змінитись на користь використання стратегічної інформації у даному процесі та доказової бази, в тому числі міжнародної.

З метою актуалізації питань щодо подальшого розвитку системи моніторингу та оцінки у сфері протидії епідемії ВІЛ-інфекції в Україні, та інтеграції кращих напрацювань в систему охорони здоров’я в цілому, 7-9 грудня 2015 року (м. Львів, Україна) буде проведено Шосту національну науково-практичну конференцію з МіО «Зміцнення єдиної системи моніторингу та оцінки заходів протидії епідемії ВІЛ-інфекції в Україні: нові моделі та кращі практики».

На Конференції будуть висвітлені питання, що мають ключові значення для розвитку єдиної системи моніторингу та оцінки відповіді на епідемію ВІЛ-інфекції у контексті розбудови охорони громадського здоров’я. Конференція має також надзвичайне значення для інституалізації системи моніторингу та оцінки, забезпечення ефективного управління, орієнтованого на результат на прикладі кращих практик у сфері моніторингу та оцінки заходів протидії епідемії ВІЛ-інфекції. Впродовж Конференції будуть обговорені питання щодо подальшого розвитку регіональних систем моніторингу та оцінки та їх місця і ролі с реформованій системі охорони здоров’я України.

Мета – визначити можливості та ключові напрямки щодо подальшого зміцнення системи моніторингу та оцінки для посилення контролю за епідемією ВІЛ-інфекції в Україні.

Завдання:

  • Визначити стан та перешкоди розбудови єдиної системи моніторингу та оцінки ефективності відповіді на епідемію ВІЛ-інфекції та подальші перспективи її зміцнення у контексті розбудови охорони громадського здоров’я.
  • Обговорити пріоритетні завдання для посилення ролі державного сектору у сфері моніторингу та оцінки протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на різних організаційних рівнях, переглянути повноваження та відповідальність регіональних Центрів моніторингу та оцінки, нормативно-правове закріплення статусу Центрів МіО.
  • Визначити основні напрями та механізми покращення використання даних системи моніторингу і оцінки для прийняття управлінських рішень органами державної влади, місцевого самоврядування, окремими міністерствами, відомствами та організаціями.
  • Напрацювати шляхи посилення кадрового потенціалу спеціалістів з МіО щодо збору, аналізу та використання даних для прийняття стратегічних рішень з формування ефективної відповіді на епідемію ВІЛ-інфекції в Україні, а також обговорити питання інституалізації посилення кадрового потенціалу фахівців з питань МіО.
  • Обговорити проблеми функціонування системи моніторингу і оцінки, що виникають на окремих територіях України у зв’язку із збройним конфліктом.
  • Представити кращі практики, спрямовані на забезпечення сталості та ефективності єдиної системи моніторингу і оцінки заходів протидії поширенню епідемії ВІЛ-інфекції, що відповідають реальним інформаційним потребам країни, а також враховують зовнішні та національні зобов’язання країни у сфері ВІЛ/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань.
  • Оцінити сфери відповідальності та функції щодо моніторингу і оцінки усіх ключових партнерів, які відповідають за реалізацію розбудови єдиної системи моніторингу та оцінки ефективності відповіді на епідемію ВІЛ-інфекції.
  • Сформувати єдине бачення щодо основних пріоритетів та консолідованих дій для забезпечення сталості та ефективності єдиної системи моніторингу і оцінки у рамках реформування охорони здоров’я.

Очікувані результати:

За підсумками роботи Конференції планується напрацювати ключові рекомендації до наступних стратегічних документів:

Стратегії розбудови єдиної системи моніторингу та оцінки у контексті реформування системи охорони здоров’я.
Концепція функціонування регіональних систем моніторингу та оцінки ефективності заходів, спрямованих на запобігання поширення епідемії ВІЛ-інфекції та туберкульозу, з урахуванням особливостей та ресурсів регіонів.
План розвитку кадрового та технічного потенціалу у сфері моніторингу та оцінки в умовах перехідного періоду від зовнішнього донорського фінансування до фінансування за кошти державного бюджету.
Механізм взаємозв’язку та координації дій усіх ключових партнерів, відповідальних організацій та зацікавлених сторін з метою забезпечення дієвості та ефективності єдиної системи моніторингу і оцінки ефективності заходів, спрямованих на запобігання поширення епідемії ВІЛ-інфекції.

Наприкінці Конференції буде затверджено резолюція Шостої національної науково-практичної конференції з МіО «Зміцнення єдиної системи моніторингу та оцінки заходів протидії епідемії ВІЛ-інфекції в Україні: нові моделі та кращі практики».

Учасники Конференції

У Конференції візьмуть участь фахівці, які працюють у сфері моніторингу та оцінки в установах, закладах, організаціях державного та неурядового секторів, представники міжнародних організацій, а також інші зацікавлені сторони.

Загальна кількість учасників – 200 осіб.

Тези учасників конференції у випуску журналу "Профілактична медицина"№3-4 2015