Перейти до основного вмісту
Час обирати здоров'я

Третя національна науково-практична конференція з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні «За кожне життя разом: Прискорення до мети 90-90-90»

Третя національна науково-практична конференція з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні «За кожне життя разом: Прискорення до мети 90-90-90»
21-23 листопада 2016 року
Місце
Київ
Організатори
УЦКС

21-23 листопада 2016 року відбудеться Третя національна науково-практична конференція з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні «За кожне життя разом: Прискорення до мети 90-90-90». Вона стане форумом національних та міжнародних експертів для формування політики України щодо прискореного подолання викликів, пов’язаних з ВІЛ, відповідно до міжнародної стратегії на етапі державних реформ, євроінтеграції та зменшення ресурсів в умовах фінансової та військової криз.

Мета: визначити перспективи досягнення глобальних цілей прискореного подолання епідемії ВІЛ-інфекції до 2030 р. та шляхи використання кращих практик, спрямованих на забезпечення сталості та ефективності відповіді на епідемію ВІЛ-інфекції в Україні.

Завдання: визначити місце України в контексті глобальної стратегії прискорених заходів із подолання епідемії ВІЛ-інфекції; проаналізувати національну політику із боротьби з епідемією ВІЛ-інфекції в контексті державних реформ та курсу на євроінтеграцію; обговорити поточний стан і тенденції розвитку безперервної соціально-психологічної та медичної допомоги ключовим групам населення, ЛЖВ та їх статевим партнерам ; обговорити механізми забезпечення сталої відповіді на епідемію ВІЛ-інфекції в Україні в сучасних умовах; надати дані сучасних міжнародних та національних наукових досліджень в сфері ВІЛ- інфекції та визначити перспективи української науки на світовій арені.

Очікуваний результат: резолюція конференції з рекомендаціями щодо пріоритетних напрямків діяльності для припинення епідемії ВІЛ в Україні шляхом реалізації Стратегії прискореного подолання епідемії ВІЛ-інфекції і досягнення цілей 90-90-90.

Конференція буде проходити в форматі пленарних та секційних засідань, панельних дискусій, відкритих тематичних обговорень та круглих столів. Програму конференції сформує робоча група, в яку ввійдуть представники державних установ, міжнародних та українських громадських організацій, які активно працюють в сфері протидії ВІЛ-інфекції. Для обговорення на конференції пропонуються питання за такими пріоритетними напрямками:

Напрямок 1. ВІЛ-інфекція в Україні в контексті глобальної стратегії прискорених заходів Fast Track з подолання епідемії - Глобальний контекст боротьби з епідемією ВІЛ-інфекції, цілі сталого розвитку та цілі «90- 90-90» глобальної стратегії прискорених заходів з подолання епідемії Fast Track; - Ефективність національного і регіональних каскадів безперервної допомоги ЛЖВ щодо цілей «90-90-90»; - Відповідь на епідемію в зоні бойових дій на сході України, допомога внутрішньо переміщеним особам; - Ініціатива щодо прискореного подолання ВІЛ-інфекції у великих містах Fast Track Cities Initiative в м.Києві.

Напрямок 2. Державна політика та Євроінтеграція: забезпечення сталої відповіді на епідемію ВІЛ-інфекції - Виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 рр.; - Децентралізація державного управління та реформа фінансування, механізми фінансування профілактичних програм; - Розвиток системи громадського здоров'я, створення Центру громадського здоров'я и роль установ служби СНІДу в системі громадського здоров'я; - Система МіО, єдиний електронний реєстр ЛЖВ та інформаційна система клінічного та епідеміологічного моніторингу; - Стратегія забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу і ВІЛ-інфекції, інтеграція послуг з ВІЛ/СНІД; - Оптимізація схем АРТ, зниження вартості лікування, державні закупівлі; - Інновації для прискореного подолання епідемії; - Розвиток та планування кадрового ресурсу; - Міжнародне партнерство і роль донорів в умовах кризи.

Напрямок 3. Безперервна допомога: від профілактики до ефективного лікування ВІЛ- інфекції, догляду та підтримки ЛЖВ - Уніфікована клінічна настанова та уніфікований клінічний протокол; - Профілактика ВІЛ-інфекції, у т.ч. пре-контактна профілактика, пост-контактна профілактика, зменшення шкоди, замісна підтримуюча терапія, послуги у тестування на ВІЛ; - Лікування як профілактика (АРТ, діагностика і лікування ко-інфекції ВІЛ/ТБ, ВІЛ/ВГВ, ВІЛ/ВГС, ОІ, супутніх захворювань), лабораторний супровід - Забезпечення і контроль якості безперервної допомоги; забезпечення прихильності, догляд і підтримка ЛЖВ, роль неурядових організацій в подоланні епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні. 

Проект концепції Національної конференції
Інформаційний лист Національної конференції

Інформація щодо постерних доповідей

Матеріали конференції:
Резолюція конференції
Conference resolution
Програма конференції (укр)
Програма конференції (анг)
Матеріали доповідей
Перелік постерних доповідей
Збірник тез доповідей
Фото з конференції:
День 1
День 2
День 3