Перейти до основного вмісту
Час обирати здоров'я

Орган сертифікації персоналу

Орган сертифікації персоналу

Орган сертифікації персоналу

Орган сертифікації персоналу при Державній установі «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» (ОСП ЦГЗ) створено для перевірки рівня підготовки кваліфікованих кадрових ресурсів шляхом їхньої сертифікації згідно з вимогами ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2019 «Оцінка відповідності. Загальні вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію персоналу».

6 грудня 2023 року ОСП ЦГЗ розширив свою сферу акредитації та отримав дозвіл сертифікувати персонал за новими напрямками (атестат акредитації НААУ № 6О051, сфера акредитації).

ОСП ЦГЗ надає послуги із сертифікації персоналу відповідно до вимог міжнародних, європейських і національних стандартів щодо компетентності та власної Схеми сертифікації персоналу:

 • аудиторів у сфері систем управління;
 • головних аудиторів у сфері систем управління;
 • внутрішніх аудиторів у сфері систем управління.

Схеми сертифікації

 • Аудитор систем управління безпечністю харчових продуктів (ДСТУ ISO 22000:2019, ISO 22000:2018)
 • Аудитор систем управління якістю на основі ДСТУ EN ISO 13485:2018 (EN ISO 13485:2016, IDT; ISO 13485:2016, IDT)
 • Аудитор системи менеджменту охорони здоров’я та професійної безпеки ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT)
 • Аудитор системи менеджменту якості ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT)
 • Аудитор системи менеджменту якості лабораторій (ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019, EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT)
 • Аудитор системи менеджменту якості медичних лабораторій (ДСТУ EN ISO 15189:2015, EN ISO 15189:2012, IDT)
 • Внутрішній аудитор систем управління безпечністю харчових продуктів ДСТУ ISO 22000:2019  (ISO 22000:2018, IDT)
 • Внутрішній аудитор системи менеджменту якості ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT)
 • Внутрішній аудитор системи менеджменту якості лабораторій (ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019, EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT)
 • Внутрішній аудитор системи менеджменту якості медичних лабораторій (ДСТУ EN ISO 15189:2015, EN ISO 15189:2012, IDT)
 • Головний аудитор систем управління безпечністю харчових продуктів (ДСТУ ISO 22000:2019, ISO 22000:2018)
 • Головний аудитор системи менеджменту якості ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT)
 • Головний аудитор системи управління охороною здоров’я та безпекою праці ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT)
 • Менеджер з якості лабораторій (ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019, EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT)
 • Менеджер з якості медичних лабораторій (ДСТУ EN ISO 15189:2015, EN ISO 15189:2012, IDT)
 • Менеджер систем екологічного управління (ДСТУ ISO 14001:2015, ISO 14001:2015)
 • Менеджер систем управління безпечністю харчових продуктів (ДСТУ ISO 22000:2019, ISO 22000:2018)
 • Менеджер системи управління охороною здоров’я та безпекою праці ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT)
 • Менеджер системи управління якістю ДСТУ 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT)

Докладно ознайомитися з передумовами схем сертифікації можна за посиланням.

Реєстр сертифікатів

Доступ обмежено під час воєнного стану.

Порядок сертифікації

Розгляд скарг і апеляцій

Апеляції, скарги можуть бути застосовані як щодо діяльності сертифікованого фахівця, так і щодо ОСП ЦГЗ.

Апеляції, скарги ухвалюють до розгляду, якщо вони подані офіційно в письмовій формі на ім’я голови ОСП ЦГЗ.

Термін подання апеляції, скарги не має перевищувати одного календарного місяця від дня отримання рішення ОСП ЦГЗ, яке оскаржують.

Письмове звернення повинно містити: прізвище, ім’я, по батькові, адресу проживання, паспортні дані та чітко викладений зміст апеляції.

Апеляції, скарги, які вказують на некоректність, неправомірність дій членів екзаменаційного комітету, фахівців апарату ОСП ЦГЗ, перевищення їхніх повноважень, у разі їхньої доведеності, є вагомою підставою для перегляду ухваленого рішення ОСП ЦГЗ, яке оскаржують. Також це є підставою для додаткового/позапланового аналізу/моніторингу діяльності екзаменаційного комітету, апарату й іншого персоналу, що залучений до сертифікації. За результатами оцінювання буде ухвалено рішення про можливість подальшого залучення такого персоналу, експертів екзаменаційної комісії до сертифікації.

Принципи ОСП у ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» для забезпечення неупередженості:

 • можливість доступу до послуг з сертифікації та забезпечення рівних прав для всіх заявників, кандидатів і сертифікованих осіб;
 • забезпечення недискримінаційного, об’єктивного та неупередженого підходу під час оцінювання;
 • дотримання критеріїв оцінювання, що відповідають чинним нормативним документам на системи управління, та обмежує свої вимоги цими критеріями;
 • дотримання чинних порядків та правил сертифікації;
 • виключення можливості будь-якого, комерційного, фінансового або іншого тиску, який може вплинути на ухвалення рішення, а також відсутність прямого або прихованого зв’язку, пов’язаного з розроблянням, запровадженням або підтримуванням об’єкту оцінювання відповідності;
 • визначення, аналізує та усунення будь-яких можливих загроз неупередженості шляхом документування конфлікти інтересів, що потенційно можуть виникнути через взаємовідносини співробітників та створити загрозу неупередженості;
 • документування мінімізації та усунення потенційних або наявних загроз неупередженості;
 • залучення для реалізації політики для контролю неупередженості діяльності, пов’язаної із сертифікацією, зацікавлених сторін.

Контактна особа

Фахівчиня із сертифікації

Юлія Бельчак

y.belchak@phc.org.ua