Перейти до основного вмісту
Соцсупровід

Медико-соціальний супровід пацієнтів з туберкульозом

У 2020 р. продовжено реалізацію проєкту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією «Зменшення тягаря туберкульозу та ВІЛ-інфекції через створення загального доступу до своєчасної та якісної діагностики та лікування туберкульозу і його резистентних форм, розширення доказової профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфекції та створення стійких та життєздатних систем охорони здоров’я» (Проєкт) із залученням неурядових організацій.

У реалізації Проєкту відбувся перехід до нової стратегії медико-соціального супроводу, що передбачає відмову від стовідсоткового охоплення пацієнтів послугами DОТ за місцем перебування. Більше уваги приділено вчасному оцінюванню ризику відриву пацієнтів від лікування та можливості залучення до проєкту медико-соціального супроводу з моменту визначення діагнозу та у будь-який інший момент стаціонарного чи амбулаторного етапу лікування; оцінюванню потреб хворого на ТБ і складанню індивідуального плану медико-соціального супроводу для врахування особливостей кожного конкретного випадку та можливості підбору оптимального набору та обсягу соціальних послуг для кожного пацієнта.

Пакет підтримки пацієнта з метою формування прихильності до лікування хворих на ТБ враховує індивідуальні потреби пацієнта і передбачає видачу продуктових наборів, оплату дорогих методів діагностики, препаратів для купірування побічних реакцій та інших засобів медичного призначення, компенсацію транспортних витрат, забезпечення юридичної, психологічної та соціальної підтримки. Крім того, соціальні працівники консультують пацієнтів та їхніх близьких щодо профілактики туберкульозу, правил інфекційного контролю, контролюють проходження пацієнтом моніторингу лікування та фінальної діагностики.

На 2020 р. передбачено охопити супроводом 3 419 пацієнтів із чутливим та 5 659 осіб з лікарсько-стійким туберкульозом — без урахування пацієнтів, які були охоплені супроводом за минулий період.

У 2019 р. медико-соціальним супроводом було охоплено 11 322 особи з лікарсько-чутливим ТБ та 6 462 пацієнти з лікарсько-стійким ТБ.

Ефективність медико-соціального супроводу хворих на туберкульоз як технології впливу на рівень відривів від лікування доводять результати лікування пацієнтів з ТБ.

Зокрема, серед 10 501 хворих на туберкульоз когорти 2018 р., що перебували на медико-соціальному супроводі, успішний результат лікування зареєстровано у 92,4% (9 700 осіб), невдале лікування — у 3,3% (350 осіб), померло 2,6% (268 осіб), втрачено для подальшого спостереження 1,6% (170 осіб).

Серед пацієнтів з лікарсько-стійким туберкульозом когорти 2017 р., що перебували на медико-соціальному супроводі, успішний результат лікування зареєстровано у 73,8% (3 302 особи), невдале лікування — у 14,4% (642 особи), померло 6% (269 осіб), втрачено для подальшого спостереження 5,6% (252 особи).

Отже, ефективність лікування хворих на лікарсько-чутливий ТБ когорти 2018 р. склала 75,3%, із них 57,3% перебувало на медико-соціальному супроводі. Втрачених для подальшого спостереження зафіксовано в 7,4 раза менше серед тих, хто перебував на супроводі (11,9%) проти тих, хто не перебував (88,1%). З результатом «Невдале лікування» зареєстровано в 4 рази більше хворих, які не були охоплені медико-соціальним супроводом: 79,8% проти 20,2%. Серед померлих в 7,7 раза більше тих, хто не перебував на медико-соціальному супроводі: 88,5% проти 11,5%.

Ефективність лікування хворих на лікарсько-стійкий ТБ когорти 2017 р. склала 50,2%, причому переважна більшість пацієнтів (79,4%) перебувала на медико-соціальному супроводі. Втрачених для подальшого спостереження зафіксовано в 3,4 раза менше серед тих, хто перебував на супроводі (22,8%), проти тих, хто не перебував (77,2%). З результатом «Невдале лікування» зареєстровано в 1,6 раза більше хворих, які не мали медико-соціального супроводу: 61,7% проти 38,3%. Серед померлих було в 3,8 раза більше тих, хто не мав супроводу: 79,3% проти 20,7%.