Перейти до основного вмісту
Час обирати здоров'я

Статистика з ВІЛ/СНІДу

Статистика з ВІЛ/СНІДу
Статистичні довідки про ВІЛ/СНІД
Пацієнти із зони ООС та АР Крим
Постконтактна профілактика (ПКП)
Антиретровірусна терапія (АРТ)
Профілактика та лікування ТБ і ВГ у ЛЖВ

Статистика з ВІЛ/СНІДу

Епідемічна ситуація з ВІЛ-інфекції в Україні станом на 01.01.2024

З початком повномасштабної війни на території України у лютому 2022 року постали проблеми щодо забезпечення епіднагляду за ВІЛ-інфекцією, ускладнилася логістика надання послуг із профілактики, тестування, лікування від ВІЛ-інфекції та клініко-лабораторного моніторингу перебігу ВІЛ/СНІДу серед людей, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ), насамперед у південно-східних регіонах. Негативні наслідки, як і відновлення послуг населенню в контексті епідемії ВІЛ-інфекції, будуть нерівномірними з огляду на оперативні зміни в окремих областях, пов’язані з активністю бойових дій, руйнуванням медичної інфраструктури, міграцією населення тощо.

Станом на 01.01.2024 у закладах охорони здоров’я під медичним наглядом перебувало 157 435 людей, які живуть з ВІЛ (384,0 на 100 000 населення). Найвищий рівень поширеності ВІЛ-інфекції на 100 000 населення зареєстровано в Одеській (1 110,1), Дніпропетровській (957,9), Миколаївській (745,8) областях та у м. Київ (645,2). Порівняно з 2022 роком диспансерна група в Україні майже не змінилася. Зафіксовано її зменшення в Херсонській (– 9,5%), Сумській (– 9,0%), Луганській (– 7,0%), Донецькій (– 5,6%), Одеській (– 5,5%) областях, але насправді кількість цих пацієнтів може бути значно меншою.

За даними сероепідмоніторингу поширення ВІЛ-інфекції (СЕМ) обсяг послуг з тестування на ВІЛ (ПТВ) за 2023 рік збільшився з 1 612 841 до 2 250 940 (Тпр + 39,6%) порівняно з 2022 роком, за рахунок швидких тестів (ШТ по країні Тпр + 86,3%).

Обсяг тестування порівняно з 2022 роком збільшилися за кодами 113.2/ін (дорослі, які мають захворювання, симптоми та синдроми, за яких пропонують послуги з консультування і тестування у разі звернення по медичну допомогу в ЗОЗ інших профілів (Тпр + 72,2%)), 115 (особи, які мають ризик інфікування ВІЛ унаслідок медичних маніпуляцій за епідеміологічними показаннями (Тпр + 70,5%)), 116 (особи, обстежені за власною ініціативою (Тпр + 66,7%)), також уп’ятеро — за кодом 106 (призовники, абітурієнти військових закладів), утричі — за кодом 113.1/тбц (діти віком 0–18 років, обстежені у ЗОЗ, що надають допомогу хворим на туберкульоз), удвічі — за кодом 114 (особи, обстежені анонімно).

Істотно збільшився обсяг ПТВ у Харківській (Тпр + 80,5%), Львівській (Тпр + 81,0%), Чернігівській (Тпр + 82,6%) та Чернівецькій (Тпр + 79,5%) областях.

Частка позитивних результатів тестування на ВІЛ-інфекцію по країні становить 0,63%, на рівні областей показник коливається від низьких цифр у Луганській (0,19%), Івано-Франківській та Чернівецькій (по 0,21%) до найвищих — у Одеській (1,31%) та Дніпропетровській (1,17%) областях.

Якщо порівнювати обсяг ПТВ 2023 року з довоєнним періодом (2021 рік), загальний показник збільшився (Тпр + 17,0%); але значно зменшився в Луганській (Тпр – 93,5%), Донецькій (Тпр – 71,3%), Херсонській (Тпр – 62,3%), Запорізькій (Тпр – 24,2%), Миколаївській (Тпр – 11,4%) областях.

Поширеність ВІЛ-інфекції, за даними медичного нагляду, у регіонах України на 100 000 населення станом на 01.01.2024

Впродовж 2023 року виявлено та офіційно зареєстровано 11 658 випадків ВІЛ-інфекції (28,4 на 100 000 населення); найвищі показники захворюваності — у Дніпропетровській (88,6), Одеській (78,3), Миколаївській (42,1) та Київській (42,3) областях.

Порівняно з 2022 роком показник захворюваності знизився (Тпр – 5%). Найбільше ці зміни відчутні в Луганській (Тпр – 91%), Херсонській (Тпр – 48%), Одеській (Тпр – 49%) областях. Позитивна динаміка — у Харківській (Тпр + 82%), Волинській (Тпр + 70%), Закарпатській (Тпр + 49%) та Львівській (Тпр + 45%) областях.

Як і раніше, найбільше випадків ВІЛ-інфекції було зареєстровано серед осіб вікової групи 30–49 років (72,1%), а у статевій структурі переважають чоловіки (63,5%). У середньому щодня в Україні реєстрували 32 випадки захворювання на ВІЛ-інфекцію, 9 випадків захворювання на СНІД і 4 смерті від хвороб, зумовлених СНІДом.

У структурі шляхів інфікування ВІЛ переважна більшість випадків припадає на статевий (74,5%); частка парентерального шляху інфікування внаслідок ін’єкційного вживання наркотичних препаратів становить 25,0%. Очевидна тенденція до збільшення частки статевого шляху передавання порівняно з 2022 роком (68,3%).

Захворюваність на ВІЛ-інфекцію, за оперативними даними, у регіонах України на 100 000 населення станом на 01.01.2024

Станом на 01.01.2024 зареєстровано 3351 випадків захворювання на СНІД (8,2 на 100 000 населення), що на 11% більше захворюваності на СНІД 2022 року. Суттєве зростання показника спостерігається у Харківській та Сумській областях - в 2 рази, також збільшення спостерігається в Кіровоградській (Тпр + 50,7%), Хмельницькій (Тпр +38,1%) та Волинській (Тпр +35,9%). Зниження показника захворюваності на СНІД за даними офіційної реєстрації відбулось в областях: Херсонській (Тпр -56,0%), Чернігівській та Запорізькій (Тпр -14,0%).

За 2023 рік зареєстровано 1 474 смерті від СНІДу. Показник смертності становить 3,6 на 100 000 населення, що на 55,7% більше показника за аналогічний період 2022 року (2,3 на 100 000). Найвищий рівень смертності зареєстровано в Одеській (15,0), Дніпропетровській (9,3) та Кіровоградській (6,3) областях.

Антиретровірусна терапія (АРТ) є одним з вирішальних факторів впливу на зменшення ризику передавання вірусу та зниження захворюваності й смертності, пов’язаних з ВІЛ-інфекцією серед ЛЖВ. Попри наявні виклики тривають заходи з подальшого розширення АРТ і утримання на лікуванні тих, хто вже його отримує.

Станом на 01.01.2024, за даними звітної форми № 56, в Україні 118 348 ЛЖВ отримують АРТ.

Центр громадського здоров’я надіслав додатковий запит про облік внутрішньо переміщених ВІЛ-позитивних осіб та ВІЛ-експонованих дітей у закладах охорони здоров’я, що здійснюють медичний нагляд за ЛЖВ, у зв’язку з воєнним станом. Згідно з отриманою інформацією, загальна кількість таких ВПО на 01.01.2024 становила 2 909: 53% чоловіків та 47% жінок, зокрема 10 вагітних. Розподіл за віком: 0–17 років — 2,2%, 18–24 років — 2,8%, 25–49 років — 77,2%, 50 років і старші — 17,9%. Також серед внутрішньо перемішених осіб зареєстровано 39 ВІЛ-експонованих новонароджених.

Найбільше ВПО прибуло в інші регіони з Донецької (44,6%), Херсонської (13,5%) та Луганської (9,0%) областей.

Тимчасова втрата адміністративного контролю над частиною території України унеможливлює отримання повної інформації про рівень ураження всього населення, тому, як і минулого року, показники України не повністю охоплюють дані Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, АР Крим та м. Севастополь. Але система епіднагляду продовжує забезпечувати виконання поставлених завдань, зокрема в контексті епідемії ВІЛ/СНІДу: оперативно розв’язує проблеми із забезпечення повноти і якості даних щодо профілактичних послуг, тестування населення на ВІЛ-інфекцію, реєстрації випадків ВІЛ/СНІДу і т. ін.