Перейти до основного вмісту
Час обирати здоров'я

Профілактика та лікування ТБ і ВГ у ЛЖВ

Профілактика та лікування туберкульозу і вірусних гепатитів у людей, які живуть з ВІЛ

На шляху до інтеграції зі світовою та європейською спільнотами, у рамках виконання Цілей сталого розвитку Організації об’єднаних націй та Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони, ключовим пріоритетним напрямком державної політики у сфері охорони здоров’я та соціального розвитку є протидія захворюванням, які спричиняють найбільший негативний соціально-демографічний та економічний вплив.

ВІЛ/СНІД, туберкульоз, вірусні гепатити B та C, поєднані патології формують основний тягар інфекційних недуг в Україні, безпосередньо впливають на погіршення якості й тривалості життя, призводять до тяжких наслідків для здоров’я, сприяють втраті працездатності та передчасній смертності, зумовлюють появу множинних супутніх станів та захворювань, що в цілому визначає протидію поширенню цих недуг важливим завданням громадського здоров’я.

Поєднані патології (ко-інфекції) ВІЛ, туберкульозу та вірусних гепатитів чинять додатковий негативний вплив на здоров’я пацієнтів та, окрім того, ускладнюють організацію як надання медичної допомоги для населення, так і планування програм та заходів з профілактики серед ключових груп населення.

У листопаді 2019 року Кабінет Міністрів України ухвалив Державну стратегію протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам на період до 2030 року, яка визначає довгострокові пріоритети і вектор формування подальших національних програм протидії зазначеним недугам з урахуванням Цілей сталого розвитку ООН.

Мета Стратегії — покращення якості й тривалості життя, зменшення захворюваності, інвалідизації та смертності шляхом створення та функціонування ефективних, інноваційних, гнучких систем надання якісних і доступних послуг профілактики, діагностики, лікування, догляду і підтримки, що базуються на правах та потребах людини і пацієнта.

Звіт про діагностику, профілактику і лікування туберкульозу та вірусних гепатитів у ВІЛ-інфікованих пацієнтів