Перейти до основного вмісту
Час обирати здоров'я

Історія НТГЕІ

Історія Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ)

НТГЕІ створено 2012 року, а її склад було змінено наказом МОЗ України від 25.01.2017 № 64 «Про затвердження складу Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики».

Членами Групи стали 12 експертів: вірусолог (мікробіолог), інфекціоніст, два дитячі інфекціоністи, два дитячі імунологи, лікар ЗПСМ, комунікатор, три представники громадських організацій.

За час функціонування НТГЕІ відбулися 46 засідань (2017 — 4, 2018 — 3, 2018 — 4, 2019 — 10, 2020 — 3, 2021 — 10, 2022 — 12) і надано, зокрема, такі рекомендації МОЗ України:

 • про доцільність перегляду Календаря профілактичних щеплень, зокрема пропозиції ВООЗ щодо варіантів його оптимізації;
 • про перегляд протипоказань до вакцинації;
 • про використання як навчального матеріалу для навчання, тренінгів, семінарів з питань імунопрофілактики інфекційних хвороб навчально-методичного посібника «Імунопрофілактика інфекційних хвороб»;
 • про схвалення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України Стратегії розвитку імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб, яким можна запобігти проведенням імунопрофілактики, до 2022 року;
 • про схвалення результатів розрахунку багаторічної потреби в медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та медичних виробах, які використовують для профілактичних щеплень, на 2018–2020 роки, з урахуванням потреби у шприцах та коробках для безпечної утилізації шприців;
 • про впровадження додаткових заходів щодо вакцинації дітей у віці до 5 років, що не отримали щеплення у планові терміни;
 • про схвалення сценарію додаткових заходів з імунізації проти поліомієліту;
 • про звернення до секретаріату Глобальної ініціативи з ліквідації поліомієліту (ГІЛП) з проханням розглянути можливість збільшення обсягів закупівлі інактивованої поліомієлітної вакцини Україною для забезпечення додаткових заходів з вакцинації проти поліомієліту;
 • про визначення терміну вакцинації для контактних з хворим на кір (у термін, більший 72 годин);
 • про можливість вакцинації для осіб, старших 30 років, зокрема контактних і без відомостей про вакцинальний статус;
 • про доцільність перегляду Календаря профілактичних щеплень (зокрема, перенести перше щеплення від кору на 9 місяців, друге — на 2 рік життя);
 • про перегляд списку протипоказань до вакцинації та скасування науково необґрунтованих серед них;
 • про запровадження незгоди щодо вакцинації, замість інформування про згоду;
 • про впровадження обов’язкового використання специфічного імуноглобуліну для профілактики ВГB у дітей, народжених матерями з ВГВ;
 • про впровадження обов’язкової вакцинації проти ВГB медичних працівників/інтернів (коштом державного або місцевого бюджету чи як альтернатива — недопуск до роботи без вакцинації);
 • про перегляд груп, яким рекомендовано щеплення від ВГB за станом здоров’я або за епідемічними показаннями).