Перейти до основного вмісту
Час обирати здоров'я

Склад НТГЕІ

Склад Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ)

Склад НТГЕІ сформовано та затверджено наказом МОЗ України від 04.08.2023 року № 1400 «Про внесення змін до Складу Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики».

Відповідно до рекомендацій ВООЗ і світових практик, до складу НТГЕІ входять 10–13 експертів з епідеміології, організації охорони здоров’я, громадського здоров’я, педіатрії, інфекційних захворювань, імунології, управління у галузі охорони здоров’я та громадського здоров’я, лікувально-профілактичної роботи, терапії та сімейної медицини, комунікацій та економіки у галузі охорони здоров’я.

Оновлення складу НТГЕІ відбувається один раз на три роки. Трирічний строк відраховують від дати першого засідання новообраних членів НТГЕІ.

Участь у НТГЕІ передбачає залучення експертів, які не мають інтересів, пов’язаних з їхньою експертною та консультативною роботою. Для забезпечення прозорості й довіри суспільства до рішень НТГЕІ необхідно, щоб кандидати у члени Групи повідомили про всі обставини, які можуть створити потенційний конфлікт інтересів під час їхньої діяльності у складі НТГЕІ. Усі члени заповнюють декларацію про відсутність конфлікту інтересів.

Для вирішення спеціальних і комплексних питань (завдань), які не можуть бути вирішені членами НТГЕІ, за її рішенням можуть створюватися робочі групи.

Робочі групи створюються на шість місяців або до виконання поставлених завдань.


Для забезпечення технічної підтримки роботи Групи створено Секретаріат НТГЕІ. Виконання функцій Секретаріату НТГЕІ покладено на Державну установу «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України», яка затверджує його склад відповідним наказом.

Секретаріат НТГЕІ забезпечує збирання, аналіз, підготовку узагальненої інформації щодо організації засідань Групи та опрацювання їхніх результатів, висвітлення діяльності НТГЕІ, звітів за результатом виконання річних планів діяльності.