Перейти до основного вмісту
Час обирати здоров'я

Епіднагляд за інфекціями, пов’язаними з наданням медичної допомоги

Нормативні документи
Навчання
Корисні матеріали
Результати досліджень

Епіднагляд за інфекціями, пов’язаними з наданням медичної допомоги

Епідеміологічний нагляд за інфекціями, пов’язаними з наданням медичної допомоги (ІПНМД) – це система збору, аналізу та інтерпретації даних щодо ІПНМД (захворюваність, летальність, колонізація, носійство), факторів та умов, що впливають на їх виникнення і розповсюдження;

Відповідно до наказу МОЗ № 1447 ІПНМД визначаються як інфекції, що відповідають одному із визначень випадку захворювання та при яких наявний один з епідеміологічних зв'язків:

  • початок появи симптомів спостерігався на третій день перебування в лікарні або пізніше (день госпіталізації рахується першим днем)
  • пацієнт переніс хірургічну операцію на перший або другий день госпіталізації, і в нього розвиваються ознаки інфекції області хірургічного втручання (далі — ІОХВ) не раніше, ніж на третій день його перебування в лікарні
  • пацієнту був встановлений інвазивний пристрій на перший або другий день, що призвело до виникнення ІПНМД не раніше, ніж на третій день перебування в лікарні

 

Епідеміологічний нагляд за ІПНМД у закладах охорони здоров’я проводиться з метою виявлення найбільш розповсюджених ІПНМД та реєстрації їх спалахів, включаючи викликані мікроорганізмами з антимікробною резистентністю, відповідно до Порядку здійснення епідеміологічного нагляду та ведення обліку інфекційних хвороб, пов’язаних з наданням медичної допомоги, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 03 серпня 2021 року № 1614.

Епідеміологічний нагляд за ІПНМД здійснюється шляхом впровадження рутинного та дозорного епідеміологічного нагляду за ІПНМД.

Рутинний епідеміологічний нагляд за ІПНМД — регулярний, систематичний збір визначених даних про ІПНМД, який здійснюється епідеміологом відділу інфекційного контролю закладу охорони здоров’я, що надає стаціонарну медичну допомогу, незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування.

Повний перелік даних, що будуть збиратись у ході рутинного епіднагляду, визначається планом дій із профілактики інфекцій та інфекційного контролю, затвердженим керівником відповідного закладу охорони здоров’я. 

ІПНМД, виявлені в процесі рутинного епіднагляду, не підлягають звітуванню за формою первинної облікової документації № 058/о «Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення», затвердженої наказом МОЗ від 10 січня 2006 року № 1.

Більше про рутинний епіднагляд за ІПНМД ви можете дізнатися із навчальних відео Тренінгу для госпітальних епідеміологів «Рутинний епідеміологічний нагляд за інфекційними хворобами, пов’язаними з наданням медичної допомоги» на каналі ДУ «Центр громадського здоров’я міністерства охорони здоров’я України».

Дозорний епідеміологічний нагляд здійснюється закладом громадського здоров’я шляхом проведення дослідження з визначення одномоментної розповсюдженості ІПНМД та використання антимікробних препаратів (АМП), з метою:  

  • оцінки на національному рівні загальної розповсюдженості ІПНМД та використання АМП у закладах охорони здоров’я
  • визначення на національному рівні груп пацієнтів, інвазивних процедур, інфекцій і призначених АМП
  • корегування заходів профілактики для запобігання випадкам ІПНМД та антимікробної резистентності
  • розповсюдження результатів для підвищення обізнаності щодо проблеми, визначення загальних проблем та їх вирішення