Перейти до основного вмісту
Час обирати здоров'я

Моніторинг і оцінювання

Епіднагляд
Інформаційні бюлетені про ВІЛ/СНІД
Гармонізований звіт

Моніторинг і оцінювання (МіО)

Збільшення кількості програм та проєктів у сфері ВІЛ/СНІДу, розпочате реформування системи охорони здоров’я в Україні підкреслюють актуальність моніторингу і оцінювання (МіО) та важливість стратегічної інформації для покращення здоров’я населення.

Одним з напрямів упровадження Концепції розвитку системи громадського здоров’я, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 року № 1002-р, є створення багатосекторальної системи ГЗ та забезпечення консолідації функцій у секторі громадського здоров’я. Ключовою частиною розбудови системи ГЗ є розвиток її регіональної мережі шляхом об’єднання регіональних структур, які працюють у секторі громадського здоров’я. Серед напрямків діяльності регіонального центру громадського здоров’я зазначено такі, що відповідають функціям моніторингу і оцінювання, зокрема:

  • координація діяльності закладів охорони здоров’я стосовно дотримання єдиної системи збирання, обробки, зберігання та передавання медико-статистичної інформації;
  • виявлення потреб населення загалом та груп ризику, що пов’язані із системою охорони здоров’я, а також відстежування прогресу в досягненні індикаторів стану здоров’я регіону;
  • створення періодичних аналізів та звітів, публікація отриманих даних в різноманітних форматах для різних груп населення;
  • інформаційна підтримка заходів галузевого управління, інформаційно-аналітичного забезпечення планування діяльності галузевого управління у частині, що стосується питань громадського здоров’я;
  • забезпечення інформаційного супроводу реалізації національних, регіональних та місцевих програм у секторі громадського здоров’я.

Першими регуляторними актами, які визначили місце і завдання системи моніторингу і оцінювання у сфері ВІЛ/СНІД, були Указ Президента України від 12 грудня 2007 року № 1028/2007 «Про додаткові невідкладні заходи щодо протидії ВІЛ-інфекції і СНІДу в Україні» та Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1349 «Про єдину систему моніторингу та оцінки ефективності заходів, спрямованих на запобігання поширенню епідемії ВІЛ-інфекції».

Система моніторингу і оцінювання у сфері ВІЛ/СНІДу покликана вдосконалити процеси стратегічного планування у відповідь на виклики епідемії, забезпечити оцінювання ефективності виконання Державної стратегії у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам на період до 2030 року, проєктів міжнародної технічної допомоги тощо.

Сама система МіО потребує вжиття заходів щодо сталого розвитку та інтеграції у процеси розбудови системи громадського здоров’я.

У 2011 році вперше відбулося оцінювання потенціалу Національного центру моніторингу та оцінки.

У 2013 році оцінювали окремі програмні сегменти системи: рутинний епідеміологічний моніторинг, моніторинг програм, а також оцінювання та дослідження.

У 2018 році відбулося найбільш поглиблене комплексне оцінювання системи, метою якого було отримання рекомендацій, спрямованих на використання доказового підходу до прийняття рішень та розробки програм у секторі громадського здоров’я і, зокрема, удосконалення системи МіО та формування Плану з використання стратегічної інформації у сфері протидії епідемії ВІЛ/СНІДу.

Останнє оцінювання, що відбулося 2020 року, було сфокусоване на найбільш чутливих до змін компонентах регіональної системи МіО, зокрема на її організаційних структурах, кадровому потенціалі та партнерській співпраці. Звіт доповнено SWOT-аналізом національної системи моніторингу і оцінювання.

З останніми публікаціями, підготовленими Центром громадського здоров’я за напрямком МіО, можна ознайомитися за посиланнями: