Перейти до основного вмісту
Час обирати здоров'я
VII Національна конференція з моніторингу та оцінки
11.09.2018
19:12

VII Національна конференція з моніторингу та оцінки

23-25 жовтня 2018 року (м. Одеса, Україна) відбудеться VII Національна науково-практична конференція з моніторингу та оцінки «Розбудова функціональної системи громадського здоров’я в Україні: роль стратегічної інформації в формуванні та управлінні програмами громадського здоров’я».

Мета заходу: обмін кращими практиками у сфері збору, використання та розповсюдження стратегічної інформації, необхідної для прийняття рішень у сфері громадського здоров’я.

Основними завданнями та очікуваними результатами конференції є визначення та розробка наступних тем:

• Рішення у сфері охорони здоров’я та населення, що можуть базуватися на системі стратегічної інформації.

• Основні концепції та практичні підходи проведення моніторингу і оцінки програм громадського здоров’я.

• Інформаційні системи та потоки даних, що співіснують у системі охорони здоров'я.

• Сучасний стан та перешкоди на шляху до створення єдиної системи стратегічної інформації.

• Іноваційні підходи збору стратегічної інформації, у тому числі, у рамках прикладних та операційних досліджень.

• Посилення ролі державного сектора з питань моніторингу та оцінки у сфері громадського здоров’я на різних організаційних рівнях, ролі та сфери відповідальності регіональних центрів МіО, політична основу для їх роботи.

• ключові тенденції та механізми для покращення використання стратегічної інформації для прийняття рішень державними органами, органами місцевого самоврядування, окремими міністерствами, установами та організаціями.

• шляхи зміцнення кадрового та технічного потенціалу системи МіО для забезпечення ефективного управління програмами громадського здоров’я. • Обговорити проблеми системи МіО, які виникають у деяких регіонах України у зв’язку із збройним конфліктом.

• спільне бачення основних пріоритетів і консолідованих дій для забезпечення стійкості та ефективності єдиної системи МіО в рамках реформи охорони здоров'я, зокрема у сфері профілактики ВІЛ-інфекції та туберкульозу.

Очікувані результати:

Під час Конференції планується провести роботу над рекомендаціями щодо наступних ключових стратегічних документів, а саме:

- Тактика імплементпації плану використання стратегічної інформації в контексті реформи громадського здоров’я.

- Концепція планів моніторингу та оцінки та пріорітитети досліджень для національних програм протидії ВІЛ/СНІДу та туберкульозу на наступні 5 років.

- План розбудови потенціалу моніторингу та оцінки та дослідницького потенціалу (кадрові та технічні аспекти) під час переходу від зовнішнього до національного фінансування.

- Механізм взаємодії та координації зусиль усіх ключових партнерів, партнерських організацій та зацікавлених сторін для забезпечення ефективності та результативності єдиної системи моніторингу та оцінки реагування на соціально небезпечні захворювання.

Підсумком Конференції стане прийняття спільної резолюції учасників VII Національної конференції з «Моніторингу та оцінки програм громадського здоров’я: системний підхід та ефективне використання інформаційних технологій».

 

Довідка

У вересні 2015 року Міністерство охорони здоров'я України розпочало впровадження важливої реформи у сфері громадського здоров’я, встановивши правову базу для створення національного Центру Громадського Здоров’я МОЗ України (ЦГЗ) шляхом злиття та реорганізації кількох установ та організацій. “Концепція розвитку системи громадського здоров’я”, затверджена Кабінетом Міністрів у листопаді 2016 року, і відповідний План дій щодо реалізації цієї концепції, затверджений в липні 2017 року, визначають загальну структуру для забезпечення реалізації запланованих змін.

У зв’язку з розвитком системи громадського здоров’я та розширенням відповіді на соціально небезпечні захворювання, зростає необхідність інвестування в стратегічну інформацію. Стратегічна інформація збирається та поширюється на всіх рівнях системи охорони здоров'я та забезпечує наявність даних для розрахунку показників національної та глобальної звітності, оцінки якості та ефективності послуг, рівня охоплення їх користувачів. Стратегічна інформація дозволяє проводити аналіз зв'язків між надавачами та отримувачами послуг, виявляти вузькі місця таких зв'язків. Цільове та систематичне використання достовірної стратегічної інформації підвищує якість планування та урпавління програмами, підтримки національних та міжнародних зобов'язань.

Наразі, Україна накопичила грунтовний досвід впровадження кращих міжнародних підходів з моніторингу та оцінки, у тому числі у сфері збору, використання та розповсюдження стратегічної інформації та нових доказових комплексних підходів для прийнятя рішень у сфері охорони громадського здоров’я.

 

Інші новини