Перейти до основного вмісту
Час обирати здоров'я
ВООЗ підводить підсумки 2015 року та анонсує плани на наступний рік
21.12.2015
13:10

ВООЗ підводить підсумки 2015 року та анонсує плани на наступний рік

Шановні Партнери та Друзі,

2015 рік добігає кінця, і ми хочемо відзначити досягнуті успіхи у протидії ВІЛ-інфекції та інших сферах охорони здоров’я, визначених у Цілях розвитку тисячоліття.  Ми вітаємо перехід до Порядку сталого розвитку, який включає в себе питання протидії ВІЛ-інфекції та вірусним гепатитам. Я хочу висловити велику вдячність вашому доробку та підтримці впродовж 2015 року.

В той час, коли ми відзначаємо успішне приєднання до антиретровірусної терапії 16 млн. людей по всьому світі, все ще зрозуміло, що багато роботи попереду – 21 млн. осіб все ще не мають доступу до лікування , якого потребують. Цього року ми присвятили наш глобальний звіт  Африці, де було впроваджено багато інноваційних підходів, що сприяло досягненню величезного прогресу. Але ми мусимо іти далі наступного року, оскільки ми повинні забезпечити лікування всіх ВІЛ-позитивних осіб у відповідності до нового керівництва, презентованого у Всесвітній день протидії СНІДу на Міжнародній конференції зі СНІДу та ЗПТ у Африці (ICASA 2015). 

Тестування залишається одним з важливих пріоритетів нашої роботи протягом року. Нове керівництво щодо тестування допоможе подолати перший бар’єр у забезпеченні лікуванням, сприяючи більш швидкому та ефективному виявленню ВІЛ-інфекції.  У наступному році ми маємо намір активно працювати у багатьох країнах з метою широкого впровадження даного керівництва та отримання досвіду  самостійного тестування – нового підходу до поширення тестування на ВІЛ-інфекцію.  У сфері поширення стратегічної інформації ми досягли консенсусу щодо багатьох глобальних та регіональних індикаторів, впровадили консолідоване стратегічне керівництво, яке допоможе країнам більш ефективно працювати з інформацією та політиками.

Щодо протидії гепатитам глобальні зусилля посилюються. Спільно з партнерами ми виступили співорганізатором першого Світового саміту з Гепатитів та досягли «Декларації Глазго», яка прокладає новий шлях як спільнота. Багато країн розробляють комплексні національні плани та стратегії протидії гепатитам. Ми також впровадили нове керівництво щодо найбільшої епідемії гепатитів, спричиненої вірусним гепатитом B та ми працюємо над впровадженням нового керівництва з тестування та оновленням керівництва з вірусного гепатиту С.

У короткому відео ви можете познайомитись із нашими досягненнями у 2015 році та нашими пріоритетами на 2016 рік. 
 

Але ці досягнення були б неможливими без підтримки та довіри у всіх аспектах – людському, фінансовому, програмному – наших головних донорів та партнерів: PEPFAR, the Global Fund, the Bill & Melinda Gates Foundation, CDC, UNITAID, UNAIDS та партнерів ООН, громадських мереж, the World Hepatitis Alliance, пацієнтських спільнот та багатьох інших.

Я хочу подякувати всім вам та висловити сподівання на співпрацю у 2016 році. Наступний рік стане наріжним каменем для  розбудови глобальних стратегій у сфері охорони здоров’я, та приверне увагу до протидії ВІЛ-інфекції та гепатитам у 2016-2021 роках. Успіх наступного року та перспектива наступних 5 років надзвичайно важливі для пришвидшеної відповіді у досягненні Цілей сталого розвитку у сферах нашої діяльності. Для цього ми потребуємо сильних програм боротьби із ВІЛ та гепатитами, із достатнім ресурсом та фінансуванням для виконання задач, пов’язаних із більш масштабним розвитком охорони здоров’я.

Я бажаю вам всього найкращого на свята, щастя та здоров’я у 2016 році.

Із найкращими побажаннями,

Д-р Готтфрід Гірншал
Директор Департаменту ВІЛ/СНІД та Глобальної програми  із боротьби з гепатитами
Всесвітня організація охорони здоров’я

___________________________________________

Dear Partners and Friends,

As the year 2015 draws to a close, we celebrate successes in HIV and other health areas reflected in the Millennium Development Goals (MDGs). We also welcome momentum for a transition to the Sustainable Development Agenda, which covers both HIV and hepatitis. I want to share with you my heartfelt thanks and appreciation for all your contributions and support during 2015.

While we celebrate the success of 16 million people gaining access to HIV treatment, it is clear that we still have much work to do – 21 million people are still without access to the treatment they need. We dedicated our global report this year to Africa, where many innovative approaches were introduced, helping to achieve this great progress. However, we will need to step up even further in the coming year if we are to provide treatment to all, as recommended in our new guidelines launched on World AIDS Day at the International Conference on AIDS and STIs in Africa (ICASA 2015). 

For us, the emphasis on testing was also important over the year. Our new testing guidelines will help overcome the first barrier to treatment for all, by helping to diagnose more people with HIV. In the coming year, we will work proactively with a number of countries to implement the guidance and gain experience with self-testing, a promising new approach to increasing HIV testing access. In the area of strategic information, we built consensus on the number of global and country indicators, and launched the consolidated strategic information guidelines, which help countries develop better data and policies.

For hepatitis, global momentum is building up. We co-hosted the first World Hepatitis Summit with our partners and achieved the “Glasgow Declaration”, which paves a new way forward together as a community. Many countries are developing comprehensive national hepatitis plans and programmes. We also launched new guidance on the largest hepatitis epidemic caused by chronic hepatitis B infection, and we are working to release new testing guidance and updated guidelines on hepatitis C.

A short video embedded in this message gives you a glimpse of our achievements in 2015, and our priorities for 2016 and beyond: 
 

Our work would simply not be possible without the trust and support, in all aspects – human, financial and programmatic – of our main donors and collaborating partners:  PEPFAR, the Global Fund, the Bill & Melinda Gates Foundation, CDC, UNITAID, UNAIDS and UN partners, civil society networks, the World Hepatitis Alliance and patient groups, and many more.

I wish to thank all of you, and look forward to a strong collaboration in 2016. The coming year will be a stepping stone for our forthcoming global health sector strategies, to guide action on HIV and hepatitis for the 2016–2021 period. The success of the coming year and the next five-year timeline is critical to fast-track responses towards achieving the Sustainable Development Goals in our work areas. To do so, we need strong HIV and hepatitis programmes, enabled and funded to do the task, and linked to the broader health and development response.

I wish you all the best for a restful holiday season and a healthy and successful 2016.

Warm regards,

Dr Gottfried Hirnschall

Director
HIV/AIDS Department and
Global Hepatitis Programme
World Health Organization

 

Інші новини