Перейти до основного вмісту
Час обирати здоров'я

Лабораторна діагностика

Лабораторна діагностика

Лабораторна діагностика туберкульозу

Структура лабораторної мережі з діагностики туберкульозу

З метою належної діагностики ТБ в Україні діє розгалужена мережа лабораторій*:

 • 379 мікробіологічних лабораторій І рівня;
 • 1 мікробіологічна лабораторія ІІ рівня;
 • 27 мікробіологічних лабораторій ІІІ рівня;
 • Референс-лабораторія з діагностики туберкульозу МОЗ України.

* Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2020 р. № 1463-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Державної стратегії розвитку системи протитуберкульозної медичної допомоги населенню на 2020–2023 роки» до 2023 року має бути створено трирівневу лабораторну мережу з діагностики туберкульозу.

ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» спільно із Супранаціональною референс-лабораторією ВООЗ із діагностики туберкульозу (м. Гаутінг, Німеччина) здійснили інтерактивне картографування (візуалізацію) послуг з діагностики ТБ із повним переліком лабораторій I–III рівня в Україні.

Лабораторії І рівня, створені на базі міських/районних лікарень, здійснюють перший етап досліджень із виявлення хворих на туберкульоз — молекулярно-генетичні дослідження із використанням системи GeneXpert.

Лабораторії ІІ рівня, створені на базі районних/міських протитуберкульозних закладів, є діагностичними підрозділами відповідних закладів і здійснюють мікроскопію, посів матеріалу на щільне поживне середовище та попередню ідентифікацію виділених мікобактерій.

Лабораторії ІII рівня, створені на базі регіональних протитуберкульозних закладів, здійснюють повний комплекс досліджень: мікроскопічні дослідження мазків на наявність кислотостійких бактерій, посіви біологічного матеріалу на рідкі та щільні поживні середовища, молекулярно-генетичну діагностику на системі GеnеХрегt МТВ/RІF, видову ідентифікацію виділених культур мікобактерій, культуральні та генотипові тести медикаментозної чутливості (ТМЧ) до протитуберкульозних препаратів (ПТП).

Для забезпечення рівного доступу населення до якісних лабораторних послуг з діагностики туберкульозу всі лабораторії, що здійснюють діагностику ТБ, оснащено ідентичним обладнанням відповідно до наказу МОЗ України від 04.09.2020 № 2027 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 16 липня 2008 року № 388».

Мікробіологічні лабораторії з діагностики туберкульозу

Область Кількість лабораторій на 01.01.2023
I рівень II рівень III рівень IV рівень
Вінницька 29 0 1  
Волинська 18 0 1  
Дніпропетровська 14 0 2  
Донецька 6 0 2  
Житомирська 27 0 1  
Закарпатська 13 0 1  
Запорізька 29 0 1  
Івано-Франківська 7 0 1  
Київська 11 0 1  
Кіровоградська 6 0 1  
Луганська 18 0 1  
Львівська 25 0 1  
Миколаївська 23 0 1  
Одеська 2 0 1  
Полтавська 31 0 1  
Рівненська 19 0 1  
Сумська 7 0 1  
Тернопільська 5 0 1  
Харківська 13 1 1  
Херсонська 19 0 1  
Хмельницька 7 0 1  
Черкаська 5 0 1  
Чернівецька 11 0 1  
Чернігівська 29 0 1  
м. Київ 5 0 1  
Центральна референс-лабораторія ТБ       1
Україна 379 1 27 1

 

Підвищення якості лабораторних послуг

Лабораторна якість — це точність, надійність і своєчасність виданих результатів.

Лабораторні результати мають бути настільки точними, наскільки можливо, всі аспекти лабораторної діяльності повинні бути надійними, а результати досліджень слід видавати вчасно для ефективного використання під час лікування пацієнта.

У 2021 році Центральна референс-лабораторія та регіональні мікробіологічні лабораторії з діагностики туберкульозу успішно пройшли зовнішнє оцінювання якості (ЗОЯ) з усіх методів діагностики ТБ, які застосовують у рутинній практиці. Міжнародна контрольна панель для ЗОЯ була надіслана СРЛ ВООЗ із діагностики туберкульозу та включала нові протитуберкульозні препарати (лінезолід, клофазимін, бедаквілін і деламанід).

У січні 2022 року розпочалося ЗОЯ для регіональних лабораторій з діагностики ТБ.

Методи діагностики туберкульозу, які застосовують в Україні

Ефективність лікування від туберкульозу залежить від швидкості діагностики захворювання, виявлення резистентності до ліків, вибору і дотримання належного режиму лікування.

Із 2022 року Україна замінить метод мікроскопії мазка на молекулярно-генетичний метод виявлення ТБ. У рамках гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією 2021 року було заплановано закупити 129 систем GeneXpert для використання Xpert RIF Ultra як первинного діагностичного тесту з виявлення ТБ. На 01.01.2022 у медичних закладах України встановлено 298 систем GeneXpert.


Кількість систем GeneXpert, інстальованих у медичних закладах:


Діагноз «туберкульоз» підтверджують у діагностичних лабораторіях регіональних протитуберкульозних закладів.

Для призначення дієвої схеми лікування необхідно виділити культуру мікобактерії туберкульозу і зробити ТМЧ.

Для досліджень з виявлення мікобактерії туберкульозу і тестування медикаментозної чутливості до ПТП усі регіональні протитуберкульозні лабораторії оснащено автоматизованими мікробіологічними аналізаторами BACTEC MGIT. Частка бактеріологічно підтверджених випадків зростає щороку. До 2025 року заплановано досягти показника 90% серед уперше виявлених випадків туберкульозу.

Кількість та питома вага бактеріологічно підтверджених випадків серед нових випадків і рецидивів ТБ легень, 2017–2022

З 2020 року Україна одною з перших розпочала у рутинній практиці тестування медикаментозної чутливості до нових ПТП. Сьогодні у нас здійснюють ТМЧ до всіх протитуберкульозних препаратів, рекомендованих ВООЗ: H, R, E, Z, Km, Am, Lfx, Cm, Mfx 0,25,1,0, Lzd, Dlm, Bdq, Cfz, Pt. Лікарі мають необхідні дані для призначення ефективних схем лікування згідно з профілем резистентності.

Для забезпечення потреб у швидкому визначенні медикаментозної стійкості мікобактерії туберкульозу компанія Сepheid (США) розробила новий тест Xpert MTB/XDR. Це автоматизований діагностичний тест in vitro для виявлення ДНК мікобактерій туберкульозу з широкою медикаментозною резистентністю та мутацій, пов’язаних із резистентністю. Тест здійснюють на приладах Cepheid GeneXpert, оснащених 10-колірними модулями GeneXpert.

ВООЗ рекомендувала Xpert MTB/XDR для виявлення стійкості до ізоніазиду, фторхінолонів, етіонаміду й амікацину в мокроті, оскільки цей тест показав високу діагностичну точність обстеження хворих із бактеріологічно діагностованим туберкульозом легень.

Нова методика дає змогу одночасно визначати стійкість до протитуберкульозних препаратів першого і другого ряду менш ніж за 90 хвилин. Загалом визначення профілів лікарської стійкості до ПТП є складною процедурою, а середній термін отримання результатів тестування — 34 дні.

Використання тесту Xpert MTB/XDR допоможе клініцистам, відповідно до отриманих результатів, порівняно швидко призначати сучасну, ефективну схему лікування пацієнтам із лікарсько-стійким туберкульозом.

Усі дослідження з виявлення та діагностики туберкульозу безоплатні для населення.

Співпраця із Супранаціональною референс-лабораторією ВООЗ із діагностики ТБ (м. Гаутінг, Німеччина)

 • Здійснено зовнішнє оцінювання якості лабораторних досліджень для Центральної-референс лабораторії МОЗ України.
 • Розпочато підготовку Центральної референс-лабораторії МОЗ та регіональних лабораторій з діагностики туберкульозу Дніпропетровської, Харківської областей та м. Київ до міжнародної акредитації ISO 15189, в рамках підготовки 2021 року відбулося ЗОЯ лабораторії м. Київ, у 2022 заплановано ЗОЯ регіональних лабораторій Дніпропетровської та Харківської областей.
 • Розпочато впровадження системи управління якістю роботи лабораторій ТБ.
 • Розроблено і впроваджено СОПи для аналітичних процедур.
 • Розроблено і впроваджено СОП з управління лабораторією.
 • Оновлено діагностичні алгоритми для виявлення ТБ на первинному та вторинному рівнях надання медичної допомоги, для підтвердження діагнозу ТБ і моніторингу лікування, для виявлення ТБ у ВІЛ-інфікованих пацієнтів.
 • Впроваджено внутрішній контроль якості ТМЧ, підготовлено відповідний СОП «Контроль якості».

Аналітичні матеріали

2023

 • Результати дослідження стійкості мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів у хворих на туберкульоз легень: I квартал, II квартал
 • Результати дослідження молекулярно-генетичними методами (GeneXpert MTB/RIF) стійкості мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів у хворих на легеневий та позалегеневий туберкульоз: I квартал, II квартал

2022

 • Результати дослідження стійкості мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів у хворих на туберкульоз легень: I квартал, II квартал, III квартал, IV квартал
 • Результати дослідження молекулярно-генетичними методами (GeneXpert MTB/RIF) стійкості мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів у хворих на легеневий та позалегеневий туберкульоз: I квартал, II квартал, III квартал, IV квартал

2021

 • Результати дослідження стійкості мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів у хворих на туберкульоз легень: I квартал, II квартал
 • Результати дослідження молекулярно-генетичними методами (GeneXpert MTB/RIF) стійкості мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів у хворих на легеневий та позалегеневий туберкульоз: I квартал, II квартал
 • Результати дослідження стійкості мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів у хворих на легеневий та позалегеневий туберкульоз за даними молекулярно-генетичного методу GenoType: I квартал, II квартал

2020

 • Результати дослідження стійкості мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів у хворих на туберкульоз легень: II квартал, III квартал, IV квартал
 • Результати дослідження молекулярно-генетичними методами (GeneXpert MTB/RIF) стійкості мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів у хворих на легеневий та позалегеневий туберкульоз: II квартал, III квартал, IV квартал
 • Результати дослідження стійкості мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів у хворих на легеневий та позалегеневий туберкульоз за даними молекулярно-генетичного методу GenoType: II квартал, III квартал, IV квартал

2019

 • Результати дослідження стійкості мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів у хворих на туберкульоз легень: I квартал, III квартал, IV квартал
 • Результати дослідження молекулярно-генетичними методами (GeneXpert MTB/RIF) стійкості мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів у хворих на легеневий та позалегеневий туберкульоз: I квартал, III квартал, IV квартал
 • Результати дослідження стійкості мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів у хворих на легеневий та позалегеневий туберкульоз за даними молекулярно-генетичного методу GenoType: I квартал, III квартал, IV квартал

2018

2017

2016

2015