Перейти до основного вмісту
Час обирати здоров'я
Розподіл ресурсів EU4Health на 2023 рік
21.01.2023
18:09

Розподіл ресурсів EU4Health на 2023 рік

Загальний бюджетний пакет на 2023 рік становить 735 788 0713 євро, з яких 428 260 000 євро будуть виділені на гранти, 176 428 071 євро будуть виділені на закупівлі (обидва під прямим управлінням) і 131 100 000 євро будуть спрямовані на гранти непрямого управління.

Програма EU4Health представляє безпрецедентний рівень фінансових зобов’язань для Союзу у сфері охорони здоров’я порівняно з попередніми програмами охорони здоров’я.

Загальні та конкретні цілі Програми EU4Health викладені в статтях 3 і 4 Регламенту (ЄС) 2021/522 і реалізуються на основі напрямків і сфер діяльності, зображених нижче:

Заходи, запропоновані для фінансування, викладені в пунктах нижче та охоплюють п’ять основних сфери: (i) гранти дії; (ii) закупівлі під прямим управлінням; (iii) ІТ-підтримка; (iv) інше;

та (v) гранти дії під непрямим управлінням.

Гранти дії

Конкурс пропозицій на підтримку:

a) доступу до медичних пристроїв для транскордонних загроз здоров’ю (HERA);

б) профілактики НІЗ у сфері хронічних захворювань органів дихання;

в) профілактики НІЗ: заходи щодо ментального здоров’я, зокрема, для підтримки вразливих груп населення (мігрантів, біженців, ромів та переміщених осіб з України);

г ) проблем з ментальним здоров'ям хворих на рак і тих, хто подолав хворобу;

д) профілактики НІЗ у сфері деменції та інших неврологічних розладів;

е) виконання стратегічного плану застосування іонізуючого випромінювання в медицині: організація кампаній клінічного аудиту;

є) безпечності та якості нових речовин людського походження (грудне молоко, трансплантати фекальної мікробіоти);

ж) полегшення обміну парних органів;

з) орфанних медичних виробів, зокрема для педіатричних пацієнтів.

Гранти дії, що фінансуються спільно з органами влади держав-членів / спільні дії:

a) вдосконалення та посилення національних систем нагляду;

б) впровадження програм скринінгу раку;

в) створення в ЄС мережі всебічної онкологічної інфраструктури та нових експертних мереж щодо раку та ракових захворювань;

г) посилення, розширення та консолідація спостереження за стічними водами для здоров'я населення (HERA);

д) Ініціатива ЄС щодо НІЗ «Здоровіші разом», зосереджена на хронічних респіраторних захворюваннях, психічному здоров’ї, деменції та інших неврологічних розладах;

е) виконання стратегічного плану застосування іонізуючого випромінювання в медицині;

є) глобальне здоров'я;

ж) підвищення семантичної сумісності даних про здоров’я та розбудова національного потенціалу щодо термінології охорони здоров’я;

з) розробка та вдосконалення послуг MyHealth@EU, включаючи послуги карт вакцинації;

и) підготовчі дії для повторного використання даних у запропонованому Європейському просторі даних охорони здоров’я.

Інші прямі гранти:

а) підтримка створення та функціонування референс-лабораторій ЄС для Мережі діагностики патогенів людини (II);

б) підтримка координації, управління та операційної діяльності Європейських довідкових мереж (ERN);

в) підтримка референс-лабораторій ЄС для внеску Союзу в медичні пристрої для діагностики in vitro;

г) підтримка Африканської ініціативи геноміки патогенів (Africa PGI) (HERA).

Закупівлі в прямому управлінні:

а) підтримка прискорення розробки, доступу до та/або впровадження інноваційних технологій і критичних лікарських засобів (HERA);

б) підтримка Комісії з визначення пріоритетних загроз і медичних заходів протидії (HERA);

в) підтримка існуючої діяльності з очищення стічних вод, включаючи системи контролю поширення ЄС (HERA);

г) підтримка епідемічної розвідки з відкритих джерел (HERA);

д) підтримка інновацій та доступ до протимікробних засобів (HERA);

е) закупівля медичних засобів протидії в надзвичайних ситуаціях (HERA);

є) кабінетні вправи з транскордонних надзвичайних ситуацій (HERA);

ж) аналіз прогалин у знаннях і навичках (HERA);

з) тренінг з управління медичними контрзаходами: державні закупівлі під час кризи (HERA);

и) підтримка створення та функціонування референс-лабораторій ЄС для Мережі діагностики патогенів людини (I);

і) створення консультативного комітету (спеціальна операція у разі надзвичайних ситуацій);

ї) техніко-економічне обґрунтування інтегрованих систем нагляду за резистентністю до антимікробних препаратів та використанням антимікробних препаратів;

й) політика контролю над тютюном, впровадження та модернізація законодавства щодо контролю над тютюном;

к) спеціальний Євробарометр щодо ставлення європейців до тютюну та супутних виробів;

л) Директива про тютюнові вироби - Характеристика ароматизаторів: робота технічної групи;

м) технічна реалізація Директиви про тютюнові вироби;

н) розробка настанов ЄС та схем забезпечення якості для скринінгу раку легень, простати та шлунка;

о) оціночне дослідження щодо використання солярію та ризику раку;

п) підтримка виконання стратегічного плану застосування іонізуючого випромінювання в медицині;

р) спеціальний Євробарометр про ставлення європейців до попереджень про вплив алкоголю на здоров'я;

с) дослідження якості життя тих, хто пережив рак;

т) дослідження ролі охорони здоров'я в скороченні бідності;

у) безперервність діяльності ІТ-систем ERN;

ф) імплементація Директиви 2011/24/ЄС про транскордонне медичне обслуговування та покращення інформування пацієнтів;

х) розбудова потенціалу для підтримки застосування біосимілярів у рамках підходу з участю багатьох зацікавлених сторін;

ц) спільна оцінка нотифікованих органів;

ч) нарощування потенціалу та знань для впровадження Положення про оцінку технологій охорони здоров’я (HTA);

ш) розробка та введення дій методологічної оцінки впливу на здоров’я політики ЄС у сфері охорони здоров’я;

щ) функціонування основних служб MyHealth@EU;

ю) покращиня основних послуг MyHealth@EU сценаріями, які підтримують доступ пацієнтів до даних про їхнє здоров’я;

я) база даних для систем електронних медичних записів (EHR) і оздоровчих програм, що відповідають вимогам Європейського простору даних про здоров’я (EHDS);

аа) розробка, розгортання та експлуатація основних послуг інфраструктури вторинного використання даних про здоров’я (HealthData@EU);

бб) розбудова потенціалу для вторинного використання даних про здоров’я для EHDS;

вв) довіра населення та медичних працівників до вакцинації, до якості і безпечності вакцин;

гг) оцінка Регламенту про серйозні транскордонні загрози здоров’ю та Регламенту про розширений мандат Європейського центру профілактики та контролю захворювань.

ІТ підтримка:

а) аналіз даних;

б) підтримка європейської бази даних лікарських засобів;

в) Директива щодо тютюнових виробів: функціонування баз даних ІТ;

г) підтримка EUDAMED;

д) забезпечення розробки та завершення ІТ-платформи HTA;

е) підтримка платформи цифрової форми пошуку пасажирів (EUdPLF).

Інше: щорічні членські внески в міжнародні організації та регуляторні органи та інші внески:

а) Міжнародна рада з гармонізації технічних вимог до фармацевтичних засобів для використання людиною;

б) Міжнародна програма фармацевтичних регуляторів;

в) адміністративна підтримка національних компетентних органів з ціноутворення та відшкодування;

г) Європейська обсерваторія систем і політики охорони здоров'я;

д) засідання постійних комісій, позачергові засідання, комітети та інші заходи;

е) експерти-оцінювачі;

є) Європейська обсерваторія клімату та здоров'я;

ж) Участь держав-членів у угодах про взаємне визнання щодо моніторингу/аудиту у фармацевтичній сфері;

з) технічний секретаріат Координаційної групи нотифікованих органів;

и) технічна та адміністративна підтримка Координаційної групи медичного обладнання;

і) заходи, організовані Головуванням у Раді Європейського Союзу;

ї) технічна та адміністративна підтримка Спільного форуму промислового співробітництва;

й) дослідження пандемії COVID-19;

к) внесок в організацію конференцій і заходів.

Дії, реалізовані в непрямому управлінні:

а) Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) – змішування в рамках тематичного інноваційного фінансового продукту, який реалізує ЄІБ у рамках Фонду InvestEU (HERA)

б) ВООЗ – Європейський план імунізації (EIA2030) Моніторинг і структура підзвітності для отримання високоякісних даних для прийняття рішень на основі доказів;

в) ВООЗ – покращити збір розвідданих в Африці;

г) EFSA, ECHA, EEA, EMCDDA, EUROPOL, EMA – Оцінки ризиків щодо хімічних, навколишніх і кліматичних загроз, розроблені агентствами;

д) ECDC – вдосконалення та посилення системи раннього попередження та реагування ЄС, а також національних систем оповіщення та інформації;

е) ВООЗ – Забезпечення можливостей охорони здоров’я та реагування на кризи в Україні та сусідніх країнах;

є) ОЕСР – Реєстр нерівності проти раку: дворічні звіти та індекс ОЕСР;

ж) ОЕСР – Стан охорони здоров’я в ЄС – 5-й цикл: «Огляд здоров’я 2024: Європа», Профілі охорони здоров’я країни 2025 та Зведений звіт 2025;

з) ВООЗ (Європейська обсерваторія систем і політики охорони здоров’я) – Стан охорони здоров’я в ЄС – 5-й цикл: «Огляд здоров’я 2024: Європа», Профілі охорони здоров’я країни 2025 та Узагальнений звіт 2025;

и) OECD – Покращення наявності, доступу та доступності лікарських засобів;

і) Рада Європи – Європейський директорат з якості ліків та охорони здоров’я: підтримка фармацевтичних препаратів;

ї) ВООЗ – Покращення доступу до медичної допомоги для біженців та осіб, переміщених з України, які користуються тимчасовим захистом у державах-членах;

й) МОМ – Покращення доступу до медичної допомоги для біженців та осіб, переміщених з України, які користуються тимчасовим захистом у державах-членах.

Інші новини