Перейти до основного вмісту
Час обирати здоров'я
Семінар «Цифрові технології охорони здоров'я в сфері протидії туберкульозу»
01.08.2018
16:00

Семінар «Цифрові технології охорони здоров'я в сфері протидії туберкульозу»

З 25 до 27 липня в м. Делі, Індія, пройшов практичний семінар «Цифрові технології охорони здоров'я в сфері протидії туберкульозу». Найкращі практики ефективного та комплексного впровадження цифрових медичних заходів у сфері лікування та контролю туберкульозу представили фахівці з України, Китаю, Бірми, Індії, Індонезії, Пакистану, Казахстану, Нігерії, Південної Африки та Філіппін.

Участь в семінарі взяли представники міністерств охорони здоров'я та національних програм з протидії туберкульозу (НТП), фахівці з цифрових технологій та місцеві підприємці, партнери проектів технічної допомоги щодо розширення інноваційних рішень, міжнародні експерти з цифрових питань у галузі охорони здоров'я.

Україну представили Олександр Правило, заступник начальника відділу юридичної експертизи юридичного департаменту МОЗ України, Яна Терлеєва, начальник відділу координації програм протитуберкульозного лікування ЦГЗ, Ольга Зайцева, фтизіатр відділу координації програм протитуберкульозного лікування ЦГЗ, Станіслав Боровков, провідний спеціаліст відділу підтримки інформаційної системи ЦГЗ та Деніс Мацуй, генеральний директор державного підприємства «Електронне здоров’я».

Протягом трьох днів делегати знайомилися із інноваційними цифровими рішеннями в сфері протидії туберкульозу,  їхніми економічними перевагами та ефективністю для посилення зусиль, спрямованих на боротьбу з туберкульозом. Учасники зустрічі обговорили питання  заохочення громадсько-приватного партнерства та мобілізації ресурсів між зацікавленими сторонами у державному та неурядовому секторі для співпраці та підтримки нових технологій у боротьбі з туберкульозом.

Яна Терлеєва, начальник відділу координації програм лікування туберкульозу Центру громадського здоров’я презентувала огляд цифрових технологій, що вже впроваджені в Україні в галузі протидії туберкульозу:

1) e-TB Manager – це ефективний інструмент для:

надання в режимі on-line інформації про лікування випадків захворювання, моніторинг, відстеження схеми лікування, перебування хворих в лікувальних закладах та їх виписку;

· реєстрації результатів клінічних та лабораторних обстежень, надання інформації про дотримання схеми лікування та виявлення контактів хворого;

· відстеження руху лікарських засобів першого та другого ряду, починаючи з дати їх надходження до НПП і закінчуючи датою, коли вони були видані хворим ;

· моніторингу безпечності та ефективності ТБ препаратів шляхом відстеження побічних ефектів, що реєструються у пацієнтів в процесі медикаментозного лікування, та з урахуванням даних про кінцеві результати лікування;

· спрощення процедури замовлення та поставок медикаментів з центрального на обласний рівень НПП.

· моніторингу та оцінки рівня запасів медикаментів у будь-якому закладі охорони здоров’я і з урахуванням джерела поставки (постачальника);

· створення бази даних, яку можна використовувати для підготовки звітів, що матимуть вплив на політику, стратегію та прийняття рішень керівництвом НПП у майбутньому.

2) QuanTB V4.1- це електронна система кількісної оцінки та раннього попередження, призначена для вдосконалення процесів закупівель, замовлення та планування постачання лікування туберкульозу, створена Програмою USAID з покращення доступу до фармацевтичних препаратів та послуг (SIAPS), QuanTB - це завантажуваний настільний інструмент, який перетворює складні розрахунки на графіки зручні для відображення ключової інформації для управління лікарськими засобами.

Забезпечення безперервного доступу пацієнтів до лікування туберкульозу (ТБ) потребує складних прогнозів та розрахунків працівниками програми. Ці прогнози стають все більш складними, оскільки нові діагностичні пристрої стрімко збільшують кількість діагностованих осіб, що впливає на кількість потрібних ліків. Крім того, коли схеми лікування змінюються, оскільки вводяться нові ліки або вказівки, національні програми повинні ретельно планувати, як фасувати ліки в та з метою мінімізації запасів або закінчення терміну дії. Часткове кількісне визначення та пильне управління запасами є життєво важливими для забезпечення наявності відповідних типів і кількості лікарських засобів для задоволення зростаючих потреб програм туберкульозу, оскільки вони збільшують рівень лікування. QuanTB дозволяє проводити точні прогнози кількісної оцінки: розрахунки базуються на бажаних мінімальних та максимальних рівнях запасу та споживанні кожного лікарського засобу, включаючи коригування на показники втрат. Коли вона використовується регулярно (наприклад, щомісяця, щоквартально), QuanTB служить в якості системи раннього попередження, що надає інформацію про фактичне проти планового споживання, про можливі термін придатності та наявність ліків.

Завантажити можна за посиланням: http://siapsprram.org/tools-and-guidance/quantb/

3) Відео ДОТ

Центром громадського здоров’я у 2017 році розпочато впровадження відео ДОТ в окремих  регіонах України, лідируюче місце серед яких займає Сумська область, яка першою почала системне впровадження цього альтернативного методу спостереження за лікуванням пацієнтів згідно з рекомендаціями ВООЗ та дотримуючись законодавства України стосовно захисту персональних даних тощо. У 2018 році практика розповсюджувалася на решту регіонів України. За 6 місяців 2018 року доступ до пілотного впровадження відеоДОТ є у 9 регіонах України, набрано на лікування близько 150 пацієнтів.

4) Електронне навчання

Центр громадського здоров’я проводить тренінги, вебінари, вивчення і обговорення клінічних випадків. Більше інформації за посиланням:

- навчання онлайн http://tb.ucdc.gov.ua/

- ресурсний центр https://phc.org.ua/resource-center https://courses.phc.org.ua/

5) АІСФ:

· можливість здійснювати ADSM

· можливість отримання майже повного профілю побічних явищ / побічних реакцій на лікарські засоби, за якими здійснюється моніторинг

· висока ефективність в ідентифікації сигналу на ранній стадії, визначення факторів ризику, можливість управління ризиками

· надійні дані для вирішення проблем настороженого ставлення до лікарського засобу.

6) Gx Alert:

· Вбудований алгоритм повідомлень через СМС і електронну пошту в програму дає можливість отримати дані про результат дослідження відразу після його завершення, що дозволяє максимально скоротити терміни призначення адекватного лікування пацієнтів з туберкульозом.

· Можливість відстежувати роботу систем GeneXpert в режимі реального часу, в тому числі отримувати дані про залишки картриджів, термінів проведення технічного огляду тощо.

Матеріали семінару доступні за посиланням http://www.healthtech4tb.org/

Презентації  http://www.healthtech4tb.org/presentations/

За результатами семінару заплановано здійснити наступні кроки в Україні:

1. Визначити потребу та можливості для розробки нових цифрових медичних інструментів та розширення доступу до існуючих в масштабах країни.

2. Розробити національну програму цифрового охорони здоров'я для туберкульозу відповідно до місцевих потреб та можливостей для розширення та підтримки.

3. Інтегрувати цифрові технології щодо орієнтованих на потреби пацієнта підходи до діагностики та лікування.

4. Визначити необхідні обсяги технічної допомоги для впровадження цифрових технологій у сфері протидії туберкульозу.

5. Створити доказову базу ефективності цифрових технологій для їх подальшого розповсюдження і використання.

У вересні 2018 року Центр громадського здоров’я спільно з МОЗ України проведе нараду з основними партнерами для вироблення спільної позиції щодо впровадження сучасних цифрових технологій у боротьбі з туберкульозом.

На сьогоднішній день в світі впроваджено низку нововведень для мінімізації незручностей та витрат пацієнтів, які щоденно навідуються до протитуберкульозного закладу для контролю за лікуванням. Одним з найостанніших та перспективних з них є впровадження відео ДОТ.

Відеотехнології доступні вже понад 10 років, останнім часом збільшення доступності смартфонів та швидкісного Інтернету робить відео ДОТ практичним для реалізації навіть в умовах обмежених ресурсів.

Залучення до використання технологій та інфраструктури, необхідної для відео ДОТ є особливо актуальним для країн з низьким та середнім рівнем доходу, оскільки саме ці країни мають найбільшу частку глобального тягаря ТБ/МРТБ та вкрай потребують розширення програм лікування.

Результати двох когортних досліджень, що порівнювали очний ДOT з відео ДОТ, виконаний в режимі реального часу демонструють відсутність переваг очного ДOT над відео ДОТ та однакові результати лікування хворих на ТБ. Досвід Мексики та Сполучених Штатів з використання  мобільних телефонів для контролю лікування хворих на ТБ, свідчить про потенційну можливість відео ДОТ заощаджувати ресурси,  покращувати взаємодію та відділено підтримувати пацієнтів.

У Великій Британії в даний час проводяться багатоцентрові клінічні випробування відео ДОТ в партнерстві з Find & Treat. Наразі в Республіці Молдова та Великій Британії також розпочато два рандомізовані контрольні дослідження, що вивчають ефективність відео ДОТ у лікуванні ТБ.

Незважаючи на те, що відео ДOT не має на меті заміщати очний ДОТ для всіх пацієнтів, які проходять лікування ТБ, існує все більше доказів того, що відео ДOT є прийнятною альтернативою для багатьох пацієнтів. Відео ДOT пропонує потенційне збільшення доступу до ДOT у місцях, де воно виконується непослідовно або взагалі не виконується.

Експерти ВООЗ вважають, що перевагою відео ДОТ є зручність для пацієнта та підвищення його автономії (скорочення витрат пацієнта, гнучкий графік). Також відео ДOT  підвищує рівень прихильності та пом'якшує стигматизацію, скорочує число відвідувань до медичного закладу.

В Керівництві ВООЗ від 2017р. (Treatment of drug-susceptible tuberculosis and patient care:  WHO 2017 update ) рекомендовано використання відео ДОТ як альтернативу очному ДОТ, якщо це зручно для пацієнта.

Національна програма протидії  ТБ на 2018-2021рр. в Україні передбачає впровадження ефективних амбулаторних моделей надання медичної допомоги, які направлені на втілення цілісного орієнтованого на пацієнта підходу, що, в свою чергу, буде  сприяти більшій прихильності лікуванню в контексті індивідуальних потреб кожного окремого хворого, з урахуванням інноваційних методів лікування.

Впровадження відео ДОТ в Україні може заощадити ресурси, які використовуються для спостереження за лікуванням та підтримки пацієнтів.

На семінарі були представлені  інноваційні підходи до моніторингу підтримки прихильності лікування хворих на чутливі форми ТБ, хіміорезистентний ТБ, а також людей з латентною туберкульозною інфекцією з використанням різноманітних технологій (99DOTS).

Цифровий пристрій моніторингу прийому ЛС - це пристрій, здатний вимірювати проміжок часу між відкриттям контейнера для таблеток. Монітор може здійснювати аудіо повідомлення або відправити СМС, щоб нагадати пацієнту прийняти ліки, фіксуючи при цьому час відкриття контейнера для таблеток.

Наразі запропоновані наступні цифрові технології:

· ліки запаковані в адресні паперові пакунки з прихованими номерами телефонів, на які пацієнт телефонує щоб повідомити, що він прийняв препарат;

· електронний прилад, який знаходиться в скриньці, на яку можна нанести різну інформацію, що реєструє кожне відкриття скриньки пацієнтом для прийому препаратів;

· нагадування шляхом надсилання пацієнту коротких текстових повідомлень.

Всесвітня організація здійснює процес збирання доказів та розробляє політику для впровадження нових технології для людей з туберкульозом.

Основи ролі цифрового здоров'я у профілактиці та догляді за туберкульозом: http://www.who.int/tb/publications/ehealth_TB.pdf?ua=1

З презентацією Деніс Фалзон, ВООЗ можна ознайомитися за посиланням: http://www.healthtech4tb.org/wp-content/sites/default/files/uploads/2018/07/D-Falzon_Defining-concepts-in-digital-technologies-to-address-priority-gaps.pdf

Цифрові технології зміцнюють системи охорони здоров'я на декількох рівнях, покращуючи передачу даних та інформаційних потоків для системних менеджерів, пропонуючи постачальникам медичних послуг та пацієнтам кращий доступ до інноваційних інструментів профілактики, діагностики та лікування туберкульозу, в тому числі його стійких форм.

Всесвітня організація охорони здоров’я підкреслює, що цифрові технології в сфері протидії туберкульозу є ключовими можливостями для просування глобальних зусиль щодо ліквідації туберкульозу, особливо для країн з великим тягарем та уразливими групами населення. Ці технології мають значний потенціал для сприяння досягненню цілей ЕndТB, а також національних стратегій та цілей в галузі туберкульозу.

Словник

Електро́нна медиц́ина (від англ. e-health; також е-медицина)  — діяльність з використанням електронних інформаційних ресурсів у сфері охорони здоров'я та забезпечення оперативного доступу медичних працівників та пацієнтів до них.

Е-медицина є відносно новим терміном охорони здоров'я за підтримки електронних процесів і комунікацій, що почав набувати розповсюдження у світі з 1999 року. З тих пір значення терміну постійно змінюється: деякі стверджують, що це термін, що заміняє термін комп'ютерні технології в медицині, а інші використовують його в більш вузькому сенсі практик охорони здоров'я з використанням Інтернету. Він також може включати в себе програми для слідкуванням здоров'ям на мобільні телефони, виокремлюється поняття мобільної медицини.

Термін е-медицина включає в себе широкий спектр послуг та систем, які знаходяться на перетині медицини/охорони здоров'я та інформаційних технологій, у тому числі:

Електронний рецепт: електронний доступ до надання або зміни призначень, друк рецептів для пацієнтів та іноді електронна передача рецептів від лікарів до фармацевтів;

Телемедицина: фізичні та психологічні методи лікування на відстані, в тому числі телемоніторинг стану пацієнтів;

Інформування населення: використання електронних ресурсів на медичні теми для інформування пацієнтів, забезпечення обізнаності населення з питань охорони здоров'я;

Віртуальні медичні бригади: складаються з медичних фахівців, які співпрацюють і обмінюються інформацією про пацієнтів за допомогою цифрового обладнання (наприклад, веб-конференції);

Мобільна медицина: включає в себе використання мобільних пристроїв для збору даних про фізичний чи психологічний стан пацієнта, які передаються лікарям чи дослідникам, а також моніторинг життєво важливих органів пацієнта в режимі реального часу, пряме надання допомоги (за допомогою мобільної телемедицини);

Медичні інформаційні системи: спеціалізовані програми для планування графіку прийому лікарями пацієнтів, управління даними пацієнта, управління розкладом роботи та інших адміністративних завдань, пов'язаних із організацією охорони здоров'я;

Розробка власного раціону: предметна галузь е медицини надає сучасні методи діагностики, моніторингу (контролю і самоконтролю) та оцінки стану здоров'я людини, що допомагають визначити зміни стану організму у залежності від тих чи інших зовнішніх і внутрішніх чинників. Важливим компонентом є індивідуалізація процесу підбору оптимального раціону залежно від характеристики стану різних функцій організму пацієнта. Особлива увага приділяється можливості використання у найвіддаленіших куточках країни.

Е-медицина повинна забезпечувати взаємодію між пацієнтами, медичними працівниками та установами за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.

Основними напрямами діяльності в галузі розвитку е-медицини є:

· впровадження автоматизованих інформаційних галузевих систем, які, зокрема, дають змогу перейти до ведення медичної документації в електронному вигляді;

· розвиток телемедицини;

· удосконалення розвитку системи моніторингу стану здоров'я населення;

· створення та впровадження нових комп'ютерних технологій профілактики захворювань, діагностики, забезпечення лікувальних процесів;

· створення загальнодоступних електронних медичних ресурсів.[7]

· розробка методів самодіагностики та побудови власної парадигми здоров'я методами е медицини.

Класифікація цифрових медичних втручань v1.0 Опис використання цифрових технологій для здоров'я доступна за посиланням http://www.who.int/reproductivehealth/publications/mhealth/classification-digital-health-interventions/en/.

Загальний і стандартизований словник був визнаний необхідним для виявлення прогалин та дублювання, оцінки ефективності та узгодження різних цифрових реалізацій охорони здоров'я.

Інші новини