Перейти до основного вмісту
Час обирати здоров'я
30.05.2024
17:46

Cтан виконання програми профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини за 2023 рік

23 травня 2024 року відбулося планове засідання Робочої групи з елімінації випадків передачі ВІЛ від матері до дитини (далі ППМД ) в Україні, яка була організована відділом управління та протидії ВІЛ-інфекції  ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» (далі – ЦГЗ МОЗ). ЦГЗ МОЗ відповідно до наказу МОЗ України від 06.09.2021р. №1887 «Про організацію виконання заходів з елімінації передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини» здійснює координацію заходів з елімінації передачі ВІЛ від матері до дитини» (далі – ЕПМД) на національному та регіональному рівнях. Під час засідання Робочої групи було представлено стан виконання програми ППМД в Україні та обговорено клінічні випадки інфікування дітей, які народжені жінками з ВІЛ-позитивним статусом  за результатами  2023 року. 

Основні показники програми профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини за 2023 р. (без урахування Луганської області, частково Донецької, Запорізької та Херсонської областей)

Моніторинг заходів з профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини (далі – ППМД) в Україні здійснюється відповідно до наказу МОЗ України від 03.08.2012 року № 612 «Про затвердження форм первинної облікової документації та звітності з питань моніторингу заходів профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини, інструкцій щодо їх заповнення». Крім того, у 2023 році, за підтримки ЮНІСЕФ, ЦГЗ МОЗ було організовано щомісячний збір оперативних даних з метою посилення моніторингу заходів ППМД в умовах воєнного стану.

Станом на 01.01.2024 р. в Україні під медичним  наглядом перебувало  6 959 дітей,  народжених ВІЛ-позитивними жінками, з них: 3 306 ВІЛ-позитивних дітей та 3 653 ВІЛ-експонованих дітей, які потребують медичного спостереження з моменту народження до визначення ВІЛ-статусу.

Впродовж 2021-2023 роки показники програми ППМД, що демонструють прогрес України у досягненні ЕПМД, мали позитивну тенденцію та відповідали цільовим індикаторам валідації ЕПМД, визначених ВООЗ (табл. 1). 

У 2023 р. в Україні народилося 1 226 ВІЛ-експонованих дітей (живих) проти 1 423 у 2022 році, зменшення на 197 (13,8%) дітей.

Частота передачі ВІЛ від матері до дитини (далі – ЧПМД), за даними ранньої діагностики, у 2023 році становила 1,5% (18 дітей), у 2022 році – 1,6%, (21 дитина). Досягли визначеного ВООЗ глобального цільового показника ЧПМД (< 2%) 19 регіонів, в т.ч. у 14 регіонах не зареєстровано жодного випадку інфікування ВІЛ серед ВІЛ-експонованих дітей.

За результатами когортного аналізу, що проводиться через 18 місяців після народження дитини та враховує дані серологічного тестування на ВІЛ, ЧПМД у когорті дітей, народжених ВІЛ-позитивними жінками у 2021 році, становила (без урахування Луганської області) 2,3% (31 ВІЛ-позитивна дитина віком 18 місяців і старше).

У 2023 році зареєстровано 1 232 випадки вагітності серед ВІЛ-позитивних жінок проти 1 416-ти у 2022 році, зменшення – на 184 (12,9%) випадки. Частка жінок, які мали ВІЛ-позитивний статус до вагітності, складала 71,4% (у 2022 р. – 68,9%). Спостерігається покращення показника раннього встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції під час вагітності (до 12 тижнів вагітності) – з 24,8% за 2022 р. до 30,2% за 2023 р.

У 2023 році зареєстровано 1 216 пологів у ВІЛ-позитивних жінок, що на 194 (13,7%) пологів менше ніж у 2022 році (1 410 пологів).

Завдяки ефективному залученню та утриманню ВІЛ-позитивних вагітних на АРТ, в Україні у 2023 році 97,3% (1183) вагітних отримали АРТ (2022 р. – 94,4%). Більшість жінок (816) отримали АРТ до вагітності – 67,1% (2022 рік – 62,6%). 

Частка жінок, які народили та продовжують АРТ після пологів, сягнула 98,8% (2022 р. – 94,0%).

У 2023 році дослідженням щодо визначення вірусного навантаження ВІЛ-1 у плазмі крові перед пологами охоплено 95% (1171) ВІЛ-позитивних жінок (у 2022 р. – 88,3%). Високе охоплення (≥95%) ВІЛ-позитивних жінок цим дослідженням відмічається в 15 областях: Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Львівська, Миколаївська,  Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька. Чернігівська та м. Київ. 

Причини недостатнього охоплення дослідженням з визначення вірусного навантаження в інших регіонах – відмови вагітних від медичного спостереження у жіночій консультації, відмови від обстеження на ВН (асоціальний статус жінки); несвоєчасність або неможливість відвідування вагітних медичних закладів через віддаленість проживання, ризики обстрілу

У 2023 році показник охоплення ранньою діагностикою ВІЛ-інфекції значно покращився і становив 98,2% (2022 р. – 91,6%). 100% охоплення ПЛР НК діагностикою ВІЛ-експонованих дітей забезпечили 18 регіонів України, в 6 регіонах даний показник коливався у межах 95-99%. 

Також відмічається покращення показника охоплення ВІЛ-експонованих дітей ранньою діагностикою ВІЛ-інфекції протягом 2-х місяців від народження – з 81,9% у 2022 р. до 96,9% у 2023 р.

У 2023 році 99,4% ВІЛ-експонованих дітей отримали постконтактну профілактику (2022 р. – 98,5%). У 20 регіонах охоплення ПКП дорівнює 100%. Майже усі діти, народжені ВІЛ-позитивними жінками у 2023 р., перебувають на штучному вигодовуванні – 99,5% (2022 р. – 99,1%); 2 дітей з Дніпропетровської та Чернігівської областей перебували на грудному вигодовуванні, 2 дітей з Кіровоградської області та м. Київ отримали спочатку грудне вигодовування, потім переведені на штучне. 

З 1226 дітей, народжених ВІЛ-позитивними жінками у 2023 році, 1222 (97,6%) отримали адаптовані молочні суміші, з них 712 (58,3%) отримали молочні суміші за рахунок місцевих бюджетів, 279 (22,8%) -  за рахунок гуманітарної допомоги, решта дітей 231 (18,9%) – за рахунок інших джерел.

За результатами зустрічі членами Робочої групи було прийнято рішення  рекомендувати регіональним валідаційним комітетам розглядати кожний випадок вертикальної трансмісії на свої засіданнях із запрошенням представників національної РГ ЕПМД та визначено подальші кроки щодо забезпечення елімінації ППМД в Україні: 

1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОСТІ ПОСЛУГ З ЕПМД. Для цього необхідно продовжити удосконалення нормативно-правової бази у сфері ЕПМД,  виконання заходів Дорожніх карт з ЕПМД ВІЛ та досягнення базових показників на регіональному рівні, проведення навчання з питань надання медичних та соціальних послуг для досягнення елімінації вертикальної трансмісії ВІЛ в Україні.

2. ПІДГОТОВКА ДО ВАЛІДАЦІЇ ЕПМД. координація роботи Регіональних комітетів з ЕПМД, оцінка стану ЕПМД в регіонах, з урахуванням складових процесу валідації, підтримка заходів ЕПМД ресурсами міжнародної технічної допомоги.

3. ЗМІЦНЕННЯ СИСТЕМИ МІО ЗАХОДІВ ЕПМД. Для цього важливо забезпечити пілотування та впровадження модуля ППМД у ІС СЗХ, оновлення СОП з оцінки якості даних  ППМД, проведення тренінгів, підтримку розділу ППМД на веб-ресурсі ЦГЗ МОЗ «Національний портал стратегічної інформації з ВІЛ», розробку та узгодження з МОЗ України порядку взаємодії із закладами приватної форми власності у сфері ППМД.

 

Інші новини