Перейти до основного вмісту
Час обирати здоров'я
План дій по боротьбі з туберкульозом для Європейського регіону ВООЗ на 2016-2020рр
21.09.2015
14:07

План дій по боротьбі з туберкульозом для Європейського регіону ВООЗ на 2016-2020рр

14-17 вересня 2015р. у м.Вільнюс, Литва відбулася 65-а сесія Європейського регіонального комітету ВООЗ, в рамках якої було прийнято резолюцію, яка затверджує «План дій по боротьбі з туберкульозом для Європейського регіону ВООЗ на 2016-2020рр». 

З огляду на те, що в цьому році завершується реалізація Глобального плану дій "Зупинити туберкульоз" на 2006-2015 рр., ВООЗ розробила амбітну глобальну стратегію "Покласти кінець туберкульозу" на період після 2015 року, яка була затверджена резолюцією WHA67.1, прийнятою на 67-й  сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я в 2014 р. Оскільки успіх цієї Стратегії в кінцевому підсумку буде залежати від підтримки з боку держав-членів і партнерів, в резолюції міститься наполегливий заклик до всіх держав-членів адаптувати застосування даної Стратегії до їх національних пріоритетів і особливостей, а регіональним партнерам пропонується підтримати процес її реалізації.

План дій по боротьбі з туберкульозом для Європейського регіону ВООЗ на 2016-2020 рр. був розроблений в рамках загальнорегіонального процесу консультацій з широким колом зацікавлених сторін з метою визначення практичних заходів реалізації глобальної стратегії "Покласти край туберкульозу" в умовах Регіону, щоб згодом її можна було адаптувати на національному рівні з урахуванням особливостей країн. Даний план дій, погоджений з положеннями політики Здоров'я-2020 та іншими основними регіональними нормативними документами та стратегіями охорони здоров'я, встановлює регіональну мету і цільові орієнтири в галузі лікування та боротьби з туберкульозом і лікарсько-стійким туберкульоз на період з 2016 по 2020 роки, визначаючи стратегічні напрями, і описує заходи, які будуть здійснюватися зацікавленими сторонами.

На даний робочий документ входить план дій, а також супроводжуючі його заходи, які будуть здійснюватися державами-членами, Європейським регіональним бюро ВООЗ та іншими зацікавленими сторонами в трьох областях втручання: комплексне і орієнтоване на пацієнта лікування та профілактика; рішучі політичні заходи й системи підтримки; активізація досліджень і інноваційної діяльності. Справжній план дій також представлений в проекті публікації "План дій по боротьбі з туберкульозом для Європейського регіону ВООЗ на 2016-2020 рр.: покласти край туберкульозу та туберкульозу з множинною лікарською стійкістю», який буде запропонований увазі учасників 65-й сесії Європейського регіонального комітету. У публікацію також увійде механізм моніторингу, аналіз сильних і слабких сторін, можливостей і загроз, а також аналіз впливу заходів і аналіз фінансових ресурсів.

План дій по боротьбі з туберкульозом для Європейського регіону ВООЗ на 2016-2020 рр., який виноситься на затвердження Регіонального комітету на його 65-й сесії, супроводжується проектом резолюції і документом, що описує фінансові наслідки для Регіонального бюро, які спричинить її прийняття.

З документом можна ознайомитись:

 

Інші новини