Перейти до основного вмісту
Час обирати здоров'я
Роль відділів інфекційного контролю в медзакладах у боротьбі з антимікробною резистентністю
26.05.2023
12:27

Роль відділів інфекційного контролю в медзакладах у боротьбі з антимікробною резистентністю

Антимікробна резистентність (АМР) визнана ВООЗ однією з пріоритетних проблем системи охорони здоров’я в усьому світі. АМР вважається реальною загрозою здатності ефективного лікування та профілактики інфекційних хвороб для майбутніх поколінь. В умовах воєнних дій поширення збудників з АМР вже зараз набуває загрозливих масштабів для України та має потенціал для поширення в інші країни.

Нідерланди є однією з держав, що приймає постраждалих від війни в Україні. До березня 2022 року нідерландський національний епіднагляд не виявляв мікроорганізми мультирезистентні до антибіотиків від пацієнтів з України, а вже починаючи з березня ситуація різко змінилась. З 1 березня по 31 серпня 2022 року від 56 пацієнтів з України було виділено 47 ізолятів карбопенемаз продукуючих ентеробактерій, 12 карбапенемаз продукуючих Pseudomonas aeruginosa , три карбапенем-резистентних Acinetobacter baumannii  і 13 ізолятів MRSA. 

 В Україні за даними епідеміологічного нагляду в окремих хірургічних відділеннях, які надають допомогу пораненим, серед збудників виділених з ран Klebsiella pneumoniae може досягати 47%, резистентність окремих ізолятів до цефалоспоринів ІІІ покоління та фторхінолонів коливається від 30% до 100%, до карбопенемів від 1% до 81%.    

Розвиток АМР є наслідком нераціонального або надлишкового використанням антимікробних препаратів у різних сферах людської діяльності: сільському господарстві, ветеринарії, харчовій промисловості, і звичайно, у системі охороні здоров’я людини. Але катастрофічне поширення збудників, які вже набули резистентність до антимікробних препаратів, відбувається через недотримання в закладах охорони здоров’я заходів профілактики інфікування пацієнтів та медичних працівників. 

Задача організувати та впровадити заходи профілактики інфекцій та інфекційного контролю в лікарнях покладається на відділ інфекційного контролю (ВІК).

Що це за такі відділи?

 ВІК – це незалежний структурний підрозділ у закладі охорони здоров'я, який забезпечує:

  • заходи боротьби з антимікробною резистентністю;
  • зниження ризиків поширення інфекційних хвороб, пов'язаних з наданням медичної допомоги (ІПНМД);
  • реагування на ситуації, пов’язаних з поширенням інфекційних хвороб в середині ЗОЗ.

Поставлені задачі вимагають комплексного мультидисциплінарного підходу для виконання своїх функцій. ВІК має бути укомплектований фахівцями різного медичного профілю – лікарями (в обов’язковому порядку лікарем-епідеміологом), сестрами медичними, клінічним фармацевтом.

За результатами моніторингу, проведеного центрами контролю та профілактики хвороб в 2022 році, ВІК створено та укомплектовано не менше, ніж на 75% у 82,6% закладів охорони здоров’я. Але чи дійсно сзаклад має укомплектований ВІК, який належним чином виконує свої функції? Чи вносить він свій вклад у боротьбу із загрозою поширення в Україні збудників, не чутливих до дії антимікробних препаратів?

ВІК має забезпечити впровадження рутинного та дозорного епідеміологічного нагляду за інфекціями, які пов'язаних з наданням медичної допомоги (ІПНМД) і розслідування спалахів; локального моніторингу за АМР; програми адміністрування антимікробних препаратів; програми покращення гігієни рук, а також інших базових компонентів профілактики інфекцій та інфекційного контролю. Одними з багатьох інструментів впровадження ПІІК є проведення оцінки наявної ситуації та складання планів дій з ПІІК індивідуальних для кожного ЗОЗ; консультування з питань закупівель обладнання або витратних матеріалів; розробка стандартних операційних процедур,  втому числі щодо профілактики ІПНМД та раціонального використання антимікробних препаратів; розробка клінічних протоколів  з емпіричної антимікробної терапії; проведення навчання працівників за всіма напрямками ПІІК.

Укомплектований ВІК забезпечує систематичний моніторинг заходів з ПІІК в ЗОЗ. Такий комплексний підхід дозволяє керівнику закладу охорони здоров’я отримати компетентну оцінку та пропозиції щодо покращення ПІІК, а також з різних сторін підійти до вирішення проблеми поширення АМР та підвищити якість надання медичної допомоги.

В Україні, як у великій державі, є десятки великих й сотні менших ЗОЗ, що налічують сотні тисяч медичних працівників, яких неможливо охопити та проконтролювати централізовано. ВІК в кожному окремому закладі охорони здоров’я – це джерело та осередок компетенцій щодо профілактики інфекцій, інфекційного контролю та протидії поширенню антимікробної резистентності.

Наразі існує проблема з комплектацією ВІК якісними кадрами, через відсутність освітніх програм, які б дозволяли кандидатам та вже працюючим фахівцям отримати всі необхідні компетенції. Це одночасно створює складності для організації роботи таких структурних підрозділів, але й надає можливість вибудувати «правильну» систему через формування з «нуля» та  навчання фахівців, які будуть носіями сучасних ідей та методів. Все це потребує якісного навчання фахівців ВІК, їх подальшої підтримки та більшої популяризації ВІК, як важливого та авторитетного підрозділу в ЗОЗ, роль котрого має та буде зростати з часом. Формування «сильних» та незалежних ВІК з добре навченим персоналом є важливим стратегічним кроком на шляху боротьби з АМР, але, як і будь які амбіційні реформи, потребує популяризації, підтримки та часу. Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» забезпечує координацію та інформаційно-консультативний супровід ЗОЗ з організації та впровадження ПІІК, покращення гігієни рук, епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами, пов’язаними з наданням медичної допомоги і адміністрування антимікробних препаратів, за рахунок чого й сприяє розвитку ВІК. Отже, підтримка внутрішня (прихильність в межах ЗОЗ) й зовнішня (Міністерство охорони здоров’я, незалежні проєкти тощо) з метою формування дієвих та ефективних ВІК у ЗОЗ – є стратегічно важливим напрямком роботи у боротьбі з АМР в Україні.

Навчальний курс «Антимікробна резистентність» 

Профілактика інфекцій та інфекційний контроль у пунктах щеплення від COVID-19

“Рятуй життя безпечно!”: ЦГЗ та ВООЗ запустили інформаційну кампанію для медпрацівників з дотримання безпеки на роботі

«Відділ інфекційного контролю — це про якісну і безпечну медичну послугу»: Роман Колесник про появу нових відділів в закладах охорони здоровʼя

Інші новини